De taak van de kleuterjuf

Je kleuter brengt heel wat uurtjes door in de kleuterklas. De juf kent uw kleuter meestal wel héél erg goed. Dat is ook heel erg belangrijk om je kleuter op de juiste manier aan te pakken en op te volgen. Belang van het observeren. Een belangrijke taak voor de kleuterjuf/kleuterleider  is ongetwijfeld het observeren van… Lees verder »

Muzische vorming in de lagere school

Kinderen mogen creatief zijn. Kinderen mogen in de lagere school muzische vorming zelf ontdekken en beleven. In het muzische   krijgt het kind de mogelijkheid om zich uit te drukken, zijn gedachten, emoties en belevingen op een muzikale, beeldende, dramatische of via een beweging de vrije loop te laten gaan. Bij muzische opvoeding zijn kinderen heel… Lees verder »

Bewegingsopvoeding in de lagere school

  Het belang van bewegen. Een gezond kind is een kind dat speelt, is een kind dat beweegt ! Fysieke fitheid is de basis voor een goede gezondheid. In de klas worden regelmatig tussendoortjes ingelast zodat de kinderen zich eens kunnen ontspannen. Dit zijn korte lesonderbrekingen die het lange stilzitten en het geconcentreerde werken bewust… Lees verder »

Alles over lezen in de lagere school

  Lezen deelvaardigheid van Nederlands. In tegenstelling tot de mondelinge taalvaardigheden luisteren en spreken, ontwikkelt het lezen zich niet op een natuurlijke wijze, maar gebeurt dat op een mindere vanzelfsprekende manier. Een kind dat leert lezen kan dat in principe niet zonder daarvoor systematische begeleiding en onderwijs te krijgen. Hoe ervaren kinderen lezen ? Kinderen… Lees verder »

Schrijven in de lagere school

Het handschrift wordt ontwikkeld. In de lagere school krijgt het motorische aspect uit de kleuterschool een vervolg.  Het handschrift wordt hier verder ontwikkeld, het wordt meer en meer verfijnd. Schrijven is in onze samenleving immers nog steeds een veel gebruikte vorm van communicatie en het belang ervan is dan ook niet te onderschatten. Een verzorgd… Lees verder »

Taalbeschouwing in de lagere school

Van inhoud naar vorm. Taalbeschouwing is nadenken over taal in eigen en andermans taalgebruik : over de structuur en de betekenis ervan  in communicatiesituaties. Wanneer kinderen nadenken over en taalverschijnselen  dan wordt er  beroep gedaan op hun abstract denken. Ook met jonge kinderen lukt het al vrij vroeg om met taal over taal te kunnen… Lees verder »

Luisteren in de lagere school

Luisteren een onderdeel van het leergebied Nederlands. Het valt voor  kinderen niet altijd mee om een goede luisterhouding aan te nemen. In de huidige maatschappij wordt die houding ook niet echt bevorderd. Kinderen worden vaak met geluiden overstelpt. Er is heel wat lawaai in het verkeer, je hebt de televisie en de radio. Het luisteren vraagt… Lees verder »

Spreken in de lagere school

Spreken als domein binnen het leergebied Nederlands. Een school heeft  haar eigen communicatievormen en communicatieve situaties en dat  kan voor sommige ouders en kinderen wel wat ongewoon over komen. De schooltaal leunt sterk aan bij de Nederlandse standaardtaal en is niet altijd dezelfde als het taalmilieu waar de kinderen in opgroeien. De school heeft dus… Lees verder »

Wiskunde in de lagere school

Het lager onderwijs bouwt verder op de kennis, de inzichten, de vaardigheden en de attitudes die de kleuters bij de wiskundige initiatie hebben ontwikkeld en breidt deze ook verder en dieper uit. Binnen het wiskunde-onderwijs wordt er rekening mee gehouden dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben of niet even snel ontwikkelen. De leerkracht zal… Lees verder »

Wereldoriëntatie in de lagere school

Binnen het leergebied wereldoriëntatie werkt men net als in het kleuteronderwijs aan  zes werkelijkheidsgebieden natuur, techniek, mens, maatschappij, tijd en ruimte. Kinderen gaan in de lagere school actief de wereld exploreren vanuit de groeiende rol die zij opnemen in de maatschappij  Het werkelijkheidsgebied natuur : Binnen dit werkelijkheidsgebied worden aspecten behandeld rond de levende en… Lees verder »

Frans en andere talen in de lagere school

Frans aanleren via interactie. In de lagere school is het vooral de bedoeling dat kinderen de kans krijgen  om via speelse werkvormen de Franse taal te verwerven in interactie met hun klasgenootjes. Binnen het leergebied Frans wordt op  vier verschillende domeinen gewerkt : luisteren, lezen, spreken en schrijven. In het lager onderwijs is het doel… Lees verder »

Huiswerk in de lagere school

Bij huiswerk is het de bedoeling dat kinderen er alleen mee van slag kunnen.  Zo merkt de leerkracht vlug  dat een kind nog iets niet onder de knie heeft. Het huiswerk wordt de volgende dag  door de leerkracht of door de kinderen zelf gecorrigeerd en besproken. Hoe je een kind passend begeleidt en waarom plannen zo belangrijk… Lees verder »

Tips bij het maken van huiswerk

Huiswerk maken kan voor sommige kinderen een hele klus zijn ! Het is belangrijk dat je als ouder een klare kijk hebt op wat er soms kan verkeerd gaan. In dit artikel lees je tips die  helpen om het voortaan anders aan te pakken !  Spreek de leerkracht van je kind aan ! Wanneer je als ouder… Lees verder »

Muzische Vorming

In de kleuterschool krijgen kleuters kansen om in hun onmiddellijke omgeving te experimenteren met het kunstzinnige. Vanuit hun fantasie en door te experimenteren ontdekken zij nieuwe dingen en mogen zij ongedwongen genieten van het mooie. Ontdek hier hoe in elk kind een kunstenaar schuilt !   Binnen het leergebied muzische vorming komen in de kleuterschool… Lees verder »

Zindelijkheid in de kleuterschool

 Mogen er nog luiers mee naar de kleuterschool ? Wanneer is je kleuter zindelijk ? Hoe kan ik ongelukjes voorkomen ? Zit u ook met zoveel vragen over zindelijkheid bij je kleuter ? Gelukkig staat u niet alleen ! De kleuters in de kleuterschool worden erg aangemoedigd. De ene dag lukt het al wat beter… Lees verder »

Wanneer het aankomt op de gezondheid van kinderen denken we vaak aan eetgedrag. Toch kan ook de omgeving een belangrijke impact hebben. Zo is de gezonde lucht heel belangrijk. Wil je de kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving dan moet je ventileren, ramen openzetten en heel wat verluchten. Je kan ook een ventilatiesysteem plaatsen. Het grootste voordeel van een ventilatiesysteem is dat de lucht constant gezuiverd wordt. Het zal dus lijken of je de kamer constant gaat verluchten of ventileren. Meer informatie vind je op ventilatiesysteemabcd.be

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!