Bewegingsopvoeding in de lagere school

 

Het belang van bewegen.

Een gezond kind is een kind dat speelt, is een kind dat beweegt ! Fysieke fitheid is de basis voor een goede gezondheid. In de klas worden regelmatig tussendoortjes ingelast zodat de kinderen zich eens kunnen ontspannen. Dit zijn korte lesonderbrekingen die het lange stilzitten en het geconcentreerde werken bewust even stilleggen. Binnen de klastijd kan de klasleerkracht veel extra bewegingskansen creëren.

Binnen het leergebied lichamelijke opvoeding leren de kinderen op een gezonde manier omgaan met verschillende aspecten van onze bewegingscultuur. Ze leren op zoek gaan naar het juiste evenwicht tussen voeding en beweging, werk en ontspanning, ergonomie en rust.

Goed voor de leerprestaties

Er bestaat een positieve relatie tussen lichaamsbeweging en leerprestaties. Door te sporten is er een verbeterde doorbloeding en dus ook een verbeterde zuurstofvoorziening. Kinderen hebben ook minder stress, waardoor ze zich beter voelen.

Zwemmen als eindterm.

Zwemmen is in de eindtermen voor het  basisonderwijs  opgenomen. Zoals heel wat andere motorische vaardigheden leren veel  kinderen zwemmen buiten schoolverband. Elke school beslist er vrij over hoe vaak zij gaat zwemmen. Elke leerling moet in de loop van het lager onderwijs één schooljaar gratis zwemmen krijgen. Het schoolbestuur draagt gedurende dat schooljaar de kosten op zich  van het vervoer én de toegangsprijs voor het zwembad.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!