Jokkebrok

Heel wat ouders hebben het er moeilijk meeals hun kinderen liegen. elke ouder wil dat zijn kind de eerlijkheid zelf is. Meestal voelen we ons teleurgesteld als ons kind liegt. Toch moeten we ook voor onszelf eerlijkdurven zijn en toegeven dat we ook wel eens een leugentje om bestwil vertellen …Liegen is gewoon menselijk. Dus… Lees verder »

Dood, verdriet en rouwen

  Want leven en dood zijn één, Zoals de rivier en de zee één zijn   Kahlil Gibran   Zoals elke mens, kan ook een kind te maken hebben met het verwerken van verdriet. Het begeleiden van kinderen tijdens de verwerking van hun verlieservaringen kan mee ondersteund worden in de basisschool. Dood zijn, moeilijk te… Lees verder »

Intercultureel onderwijs

Diversiteit Bij intercultureel onderwijs wil men kinderen leren omgaan met diversiteit en dit op diverse vlakken : ideeën, culturen, mensen, waarden en normen, opvoedings- en verwachtingspatronen. Men vertrekt vanuit een aantal belangrijke houdingen om kinderen op een interculturele manier op tevoeden :                                                                                                                                                                                     -Men leert hen omgaan met gelijkenissen : door aan te voelen wat… Lees verder »

Differentiatie

Wanneer de  leerkracht bij het lesgeven rekening houdt met verschillen tussen haar leerlingen en het onderwijs zodanig inricht dat er wordt omgegaan met die verschillen tussen de leerlingen, dan spreekt men van differentiëren. Het onderwijsaanbod wordt met andere woorden aangepast aan de individuele behoeften van de leerling. Men kan op verschillende domeinen gaan differentiëren :… Lees verder »

Straffen en belonen

Zich houden aan regels en afspraken Vaak straft de juf/meester omdat ze/hij vreest dat anders het negatieve gedrag zou escaleren. Binnen de klas en school worden afspraken gemaakt en wanneer een kind zich niet aan deze afspraken houdt dan is de regel wel eens dat er dan gestraft wordt. Kinderen tasten graag grenzen af en overschrijden… Lees verder »

Spelen/Speelplaats

Het belang van spelen Wanneer men een kind laat spelen dan krijg je geen gemopper. Want spelen is eigenlijk de dingen mogen doen waar je zin hebt, zolang je dat zelf wilt zonder iets speciaal voorop te stellen, zonder een doel te willen bereiken. Wanneer kinderen spelen hoef je hen eigenlijk ook niet te zeggen… Lees verder »

Stappenplannen

Veel stappenplannen bestaan uit een tekening, pictogrammen of foto’s. Voor jonge kinderen is dit noodzakelijk omdat ze ingewikkelde instructies nog niet kunnen lezen. Stappenplannen verkleinen de afhankelijkheid van de leerkracht en bieden het kind een rijke leeromgeving. Stappenplannen bereiden voor op al de dingen waar ze later kunnen mee geconfronteerd worden : van het in… Lees verder »

Je kind en zijn talenten

Extra inspanningen van het kind Veel kinderen beoefenen nogal wat buitenschoolse activiteiten. Ballet, tekenacademie, sport … Soms wil je als ouder/opvoeder  ook je kind die kansen geven die je zelf gemist hebt. Bedenk dat buitenschoolse activiteiten ook inspanningen van het kind vragen en vaak ook extra inoefening. Verplicht  kinderen niet en kijk niet raar op… Lees verder »

Meervoudige intelligentie in het basisonderwijs

 Meervoudige intelligentie Iedereen kan iets, niemand kan alles ! Wanneer men in het onderwijs rekening houdt met het principe van  meervoudige intelligentie, dan gaat men alle leerlingen betrekken en voor zover als mogelijk alle intelligenties bij iedere leerling ontwikkelen. De theorie van de meervoudige intelligentie werd ontwikkeld en uitgewerkt door Gardner en Kagan en kan… Lees verder »

Peer tutoring in de lagere school

Samenwerken bevorderen  Peer tutoring wordt gebruikt om leerstof in te oefenen of te herhalen. Het is dus een vorm van samenwerking waarbij één van de twee leerlingen een duidelijk helpende, ondersteunende rol op zich neemt. De begeleidende leerling of “tuto” kan in een hogere klas zitten, maar even goed kan het ook om twee klasgenoten… Lees verder »

Coöperatieve werkvormen in de lagere school

Goed gevoel voor iedereen ! De groepjes waarin de leerlingen werken bevatten niet te veel leerlingen, zodanig dat elk kind kan deelnemen aan de taak die duidelijk omlijnd is. Het motto van coöperatieve werkvormen is : “Iedereen kan iets, niemand kan alles”. CLIM : ieder zijn eigen rol.  In Vlaanderen gebruikt men voor coöperatief leren… Lees verder »

Braingym in de lagere school

Er wordt aangenomen dat door deze techniek de leerprestaties bij àlle leerlingen worden verhoogd. Wetenschappelijk onderzoek in Zuid-Afrika heeft aangetoond dat het leestempo met gemiddeld 8 woorden per minuut verbeterde. De website braingym.nl meldt ook dat kinderen die elke dag starten met braingym sneller een hoger leesniveau halen en een grotere vooruitgang maken in rekenen…. Lees verder »

Buitenschoolse activiteiten

Naar school gaan, betekent  niet steeds maar constant op de schoolbanken zitten! Zo kunnen kinderen op natuurwandeling gaan, zijn er stadsbezoeken, boerderijklassen, rivierklassen … Activiteiten die buiten de school plaatsvinden en die één of meer volledige schooldagen innemen vallen onder extra-muros-activiteiten.  De school streeft ernaar dat alle leerlingen aan deze activiteiten deelnemen. Deze  hebben immers… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!