Spreken in de lagere school

Spreken als domein binnen het leergebied Nederlands.

Een school heeft  haar eigen communicatievormen en communicatieve situaties en dat  kan voor sommige ouders en kinderen wel wat ongewoon over komen. De schooltaal leunt sterk aan bij de Nederlandse standaardtaal en is niet altijd dezelfde als het taalmilieu waar de kinderen in opgroeien. De school heeft dus haar eigen vormen van taalgedrag en het taalgebruik is er veel meer gestuurd dan dat dit doorgaans thuis het geval is. Het is echter zo dat de school er niet zo maar vanuit gaat dat alle leerlingen de standaardtaal van thuis meekrijgen en hanteren. De school houdt wel degelijk rekening met deze wezenlijke verschillen tussen haar leerlingen.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!