Gewoon of buitengewoon onderwijs ?

 Elke keuze heeft  zijn voor- en nadelen. Uiteraard is het belangrijkste dat je kind er zich goed bij voelt.  GEWOON  ONDERWIJS  : -Heel vaak is de school voor gewoon onderwijs dicht in de buurt en voor de school voor het buitengewoon onderwijs moet je kind misschien dagelijks het betalende busvervoer nemen. Bovendien zijn er misschien… Lees verder »

Werking in het buitengewoon onderwijs

Overlegmomenten : De klassenraadwordt minimum drie keer per jaar en per pedagogische eenheid (=klas in het buitengewoon onderwijs) georganiseerd. Individuele leerlingen worden besproken en er is een inbreng van verschillende teamleden – zoals de logopedisten, de kinesisten, de BLIO, de bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.. Samen kan men hier ook nadenken over de aanpak van lees-,… Lees verder »

Types

Het buitengewoon basisonderwijs biedt momenteel  nog acht types aangepast onderwijs aan. De indeling hiervan is gebaseerd op de bijzondere opvoedings- en onderwijsbehoeften die bepaalde leerlingen gemeenschappelijk hebben.  –Type 1 :  kinderen met een lichte mentale (=geestelijke) handicap of een ontwikkelingsachterstand kunnen hier terecht. De leerinhoud sluit sterk aan bij wat onderwezen wordt in het gewoon… Lees verder »

Het handelingsplan in het buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs wordt een handelingsplan opgemaakt. Op basis van de opvoedings- en onderwijsbehoeften van één of meer leerlingen samen, wordt dit handelingsplan in team opgesteld. Streven naar ontwikkelingsdoelen  In het buitengewoon basisonderwijs volgt men elk kind in zijn eigen ontwikkeling en houdt men rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Men werkt in het buitengewoon… Lees verder »

Instappen en schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs

Instappen Voor het buitengewoon kleuteronderwijs gelden geen instapdagen die gangbaar zijn in het gewoon kleuteronderwijs.  Instappen kan vanaf twee  jaar en zes maanden op eender welke dag kunnen in het buitengewoon kleuteronderwijs kan worden ingeschreven tot zes jaar, of uitzonderlijk tot de leeftijd van zeven of acht jaar, als dit beter zou zijn voor het… Lees verder »

Getuigschrift in het buitengewoon onderwijs

Ook in het buitengewoon basisonderwijs kunnen kinderen in bepaalde gevallen hun getuigschrift basisonderwijs behalen met dezelfde waarde als dat van het gewoon basisonderwijs. Hierbij speelt dan wel de onderwijsinspectie een rol. Wanneer de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs dan kan het… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!