Tips bij het maken van huiswerk

Huiswerk maken kan voor sommige kinderen een hele klus zijn ! Het is belangrijk dat je als ouder een klare kijk hebt op wat er soms kan verkeerd gaan. In dit artikel lees je tips die  helpen om het voortaan anders aan te pakken ! 

Spreek de leerkracht van je kind aan !

Wanneer je als ouder of begeleider  ondervindt dat je  kind het toch wel moeilijk heeft met taken en lessen en er eigenlijk naar je gevoel enorm veel tijd in stopt, dan is het wijselijk om hierover met de leerkracht van het  kind contact op te nemen. Misschien krijgt je dan wat meer duidelijkheid hierrond. Zijn de taken misschien te zwaar ? Heeft het te maken met de werkhouding van je  kind ? Of zijn er andere redenen ? Alleen door samen met de leerkracht op zoek te gaan naar wat de oorzaak is,  kan men samen op weg gaan om ervoor te zorgen dat een kind niet overbelast wordt door het huiswerk.

Moedig je kind aan !

Als ouder is het vooral belangrijk dat je je kind vaak aanmoedigd  om het huiswerk goed te maken. Dit wil niet zeggen dat het huiswerk foutloos dient te gebeuren. Toon interesse voor de schoolagenda, de aard en de inhoud van de taak. Je kan een kind aanmoedigen om vol te houden.

Zorg ervoor dat je kind in een rustige omgeving kan werken.

Zorg er als ouder of begeleider ook voor dat je  kind het huiswerk kan maken in een rustige omgeving. Dat is een ruimte waarin er niet tegelijk nog een hoop andere dingen gebeuren zoals praten, koken, TV kijken, spelen…

Structuurkaarten.

Met structuurkaarten kan je een kind begeleiden om het huiswerk vlotter te laten verlopen. Op deze manier worden een aantal afspraken visueel duidelijk voorgesteld. Je vindt deze terug op www.klasse.be/ouders (klik op “klik en print” en dan op “huiswerk-structuurkaarten”).

De boog kan niet altijd gespannen staan.

Stel geen te hoge eisen aan je kind. Respecteer de eigenheid van elk kind. Van het ene kind kan je verwachten dat het meteen na het thuiskomen onmiddellijk aan de slag gaat met alle schooltaken. Voor andere kinderen is dat misschien net te veel gevraagd …. Kinderen hebben ook nood aan ontspanning ! Voorzie dan liever eerst een goed gekozen ontspanningsmoment waarbij uw kind werkelijk alles stress van zich kan afgooien. Laat je lieverd lekker de tuin in lopen, fietsen, klauteren of klimmen … Nadien kan het kind met een frisse geest terug aan de slag. Televisie en computerspelletjes als ontspanning na schooltijd vragen opnieuw teveel concentratie. Uw kind zit al de ganse dag stil op de schoolbanken en snakt naar wat beweging.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!