Naast confessionele scholen zijn er ook scholen die niet aan een godsdienst verbonden zijn, maar die specifieke pedagogische methodieken toepassen. Men noemt deze scholen methodescholen.

Het ervaringsgericht onderwijs

Welbevinden en betrokkenheid Ervaringsgericht onderwijs vertoont overeenkomsten met vernieuwers als Montessori, Jenaplan, Freinet, Dalton. Toch zijn er aan aantal aanvullingen. Ervaringsgerichte leerkrachten proberen zich in te leven in de kinderen en ze hanteren hierbij de volgende twee criteria : welbevinden en betrokkenheid.                 De leerkracht probeert zich voor te stellen wat er zich in het… Lees verder »

Het Jenaplanonderwijs

Peterson experimenteerde in een eigen proefschool met allerlei ideeën over de inrichting van het onderwijs. Elk kind is uniek In een Jenaplanschool wordt bij het kind vooral de nadruk gelegd op het unieke. Elk kind is verschillend en kan op deze manier heel wat van elkaar leren. Op deze manier wordt het kind ook voorbereid… Lees verder »

Het Steineronderwijs

Rudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijks wetenschapsman, tevens ook filosoof en pedagoog die de ontwikkeling van het kind tot volwassene in drie  perioden indeelt. :   De eerste periode (van nul tot zeven jaar) : de nadruk ligt op het spel,de  expressie, de beleving en nabootsing. Het kind gebruikt hier het meeste van zijn krachten… Lees verder »

Het Montessorionderwijs

Het was in 1914 dat de eerste kleuterschool volgens deze ideeën er werd opgericht. Twee jaar later werd volgens dezelfde ideologie de eerste lagere school opgericht. Maria Montessori (1870-1952)was een Italiaanse arts die in een psychiatrische kliniek werkte. Geen klassieke onderwijsmethoden  In haar omgang met kinderen zag zij hen als actief, nieuwsgierig en leergierig. Ze… Lees verder »

Het Freinetonderwijs

Geen klassiek onderwijssysteem De Fransman Célestin Freinet (1896-1966) begon in 1920 als beginnend leerkracht les te geven in een kleine dorpsschool. Hij kantte zich meteen tegen het klassieke onderwijssysteem waarmee hij er geconfronteerd werd en wees dit heel drastisch af. Een overvolle klas, weinig gemotiveerde kinderen en een nogal groot gebrek aan leermiddelen waren zaken… Lees verder »

Methodescholen

Alternatieve scholen Methodescholen maken voor een vrij klein deel bestaan uit van het Vlaamse onderwijslandschap. Ouders en mensen die voor onderwijs verantwoordelijk zijn ervaren de behoefte aan een onderwijsaanbod dat zij niet terugvinden binnen de reguliere scholen. Diverse redenen om te kiezen voor een methodeschool Zowel voor ouders  Er zijn een aantal verschillende redenen waarom… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!