Huiswerk in de lagere school

Bij huiswerk is het de bedoeling dat kinderen er alleen mee van slag kunnen.  Zo merkt de leerkracht vlug  dat een kind nog iets niet onder de knie heeft. Het huiswerk wordt de volgende dag  door de leerkracht of door de kinderen zelf gecorrigeerd en besproken. Hoe je een kind passend begeleidt en waarom plannen zo belangrijk is lees je in dit artikel.

 Waarom is er huiswerk ?

De eindtermen van de lagere school vragen dat de  leerkracht de kinderen leert om zelfstandig te werken. Het huiswerk is daar dan ook een ideaal oefenmoment voor.

Hoeveel huiswerk ?

Niet alle leerkrachten geven elke dag huiswerk. Elke school heeft rond huiswerk wel zijn eigen afspraken, zijn eigen huiswerkbeleid. Het kan zijn dat er in het eerste en het tweede leerjaar niet dagelijks huiswerk gegeven wordt en dat dat in het vijfde en het zesde leerjaar daarentegen dan wel het geval is.

Sommige scholen voorzien een “studieklas” waar kinderen hun huiswerk of een (groot)deel van hun huiswerk kunnen maken, zodat hun huiswerk al (grotendeels) af is als ze thuis komen.

Welk huiswerk moet een kind maken in de lagere school ?

Huiswerkopdrachten hoeven ook niet altijd hetzelfde te zijn, maar kunnen meestal wel erg variërend zijn. In hogere klassen kan er al eens iets opgezocht worden of kunnen de kinderen een samenvatting moeten maken. Soms kunnen de kinderen eens met andere klasgenoten  afspreken om samen te komen en verder te werken aan een groepsopdracht.

Huiswerk is dus niet enkel individueel presteren, maar er wordt ook aandacht gegeven aan het leren samenwerken met klasgenoten. De kinderen krijgen niet enkel de klassieke rekensommen als huistaak mee naar huis, ook creatieve taken zitten in het huiswerkpakket. Een interview afnemen, een televisieprogramma beoordelen, schrijfpatronen inoefenen, in de natuur iets observeren, een tekst illustreren, informatie in de bibliotheek gaan opzoeken…een heleboel variaties dus  !

Het gebeurt ook dat kinderen gedifferentieerde opdrachten meekrijgen. Dat betekent dat elk kind niet dezelfde opdracht hoeft uit te voeren. De leerkracht kan hiervoor kiezen omdat ze elk kind voldoende uitdagingen wil geven, of omdat ze door een gevarieerde huistaak te geven bepaalde bedoelingen heeft bij de verdere verwerking van de les in de klas

Je kind helpen bij huiswerk maken ?

In een eerste leerjaar wordt er vaak wel gevraagd om de kinderen te begeleiden bij het leesproces. Uiteraard is het dan wel wenselijk om als ouder een minimale ondersteuning te doen

Als ouder of  begeleider kan je wel de leerkracht informeren of je je kind ondersteund hebt door bijvoorbeeld de fouten aan te duiden. Je kan je  kind ook beperkt “controleren”. Dat betekent dat je dan  gerichte aanwijzingen geeft en het kind zelf fouten laat opzoeken en  verbeteren .

Je kan er  eventueel ook aanvullende commentaar en toelichting bij schrijven voor de leerkracht, dat kan voor hen een waardevolle feedback betekenen.

 De klasagenda  :

In de school- of klasagenda worden de taken en lessen genoteerd door de leerlingen. In het eerste leerjaar zal dat in het begin nog gebeuren door de leerkracht. Een school- of een klasagenda is een communicatiemiddel tussen de school en het gezin waardoor je als ouder of begeleider  informatie krijgt over de taken en de lessen die het kind moet verwerken. Verder vind je er ook mededelingen, soms ook klas- en schoolafspraken. Anderzijds is een school- of klasagenda ook een instrument dat  kinderen kan helpen bij het organiseren van hun studiewerk. Vrijwel alle scholen vragen daarom ook aan de ouders/begeleiders om de klasagenda na te kijken en te ondertekenen.

Goed plannen is belangrijk !

Ook erg belangrijk bij het huiswerk is het maken van een planning. Vooral naar de leerlingen van de bovenbouw (het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar) toe wordt daar de nodige aandacht aan besteed. Kinderen moeten zelf hun taken en lessen leren plannen.

 

 

 

 


 

 

 

Comments (1)

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!