Het ervaringsgericht onderwijs ontstond in nauwe samenwerking met praktijkmensen uit bestaande scholen. Het werd verder ontwikkeld in een academische context, namelijk binnen een onderzoekseenheid van de K.U. Leuven.

Het ervaringsgericht onderwijs

Welbevinden en betrokkenheid Ervaringsgericht onderwijs vertoont overeenkomsten met vernieuwers als Montessori, Jenaplan, Freinet, Dalton. Toch zijn er aan aantal aanvullingen. Ervaringsgerichte leerkrachten proberen zich in te leven in de kinderen en ze hanteren hierbij de volgende twee criteria : welbevinden en betrokkenheid.                 De leerkracht probeert zich voor te stellen wat er zich in het… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!