De taak van de kleuterjuf

Je kleuter brengt heel wat uurtjes door in de kleuterklas. De juf kent uw kleuter meestal wel héél erg goed. Dat is ook heel erg belangrijk om je kleuter op de juiste manier aan te pakken en op te volgen.

Belang van het observeren.

Een belangrijke taak voor de kleuterjuf/kleuterleider  is ongetwijfeld het observeren van haar/zijn kleuters ! Door  kleuters goed in het oog te houden, kan  veel beter ingespeeld worden op de interesses, de mogelijkheden, de voorkeuren, de gevoelens, de dingen waar het kind goed in is, of op de vaardigheden of de attitudes die nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Leerkrachten zijn immers het beste geplaatst om vlug en gericht actie te ondernemen. Zij kunnen de juiste begeleiding opstarten, misschien zelfs de klasinrichting aanpassen. Bij collega’s, directie, de zorgcoördinator of het zorgteam kunnen zij hulp vragen.

Door gericht te observeren kan de kleuterjuf/kleuterleider ook een heel duidelijk beeld schetsen aan elke ouder bij bijvoorbeeld bij een gesprek op een oudercontact. Kleuterleid(st)ers houden de observaties van hun kleuters bij. Door het weergeven van de gedragingen van hun kleuters kunnen zij ook een diagnose stellen en achteraf hierop ook hun remediëring op afstemmen. Het voordeel van observatie is dat ze zo de evolutie van elk kind op een langere termijn kunnen opvolgen en zo de gehele kleuterloopbaan kunnen overzien. Dit genuanceerde beeld van elke kleuter is dan ook een ideaal uitgangspunt om elk kind op een individuele manier te kunnen aanpakken. De observatiegegevens die de kleuterjuf/kleuterleider bijhoudt bevatten heel wat informatie. Enerzijds vermelden zij hoe de ontwikkeling van het kind evolueert op het vlak van het gevoelsleven. Hoe voelt het kind zich ? Hoe is het kind in de omgang met de andere kinderen ? Anderzijds observeert de juf/meester de verstandelijke aspecten. Ze houden hiervoor heel wat informatie bij over de ontwikkeling van de verschillende leergebieden en de psychomotorische ontwikkeling.

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!