De onderwijswetgeving in Vlaanderen wordt geregeld door het decreet van 25 februari 1997. Sinds de staatshervorming van 1991 is het onderwijs in België niet langer een federale materie. Elke gemeenschap beslist hoe ze haar onderwijs organiseert. Er zijn organisatorisch gezien niet zo een grote verschillen tussen het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap en tussen dat in de Franstalige Gemeenschap (Wallonië).

Verboden te roken !

Rookverbod in scholen Sinds 1 september 2008 is een totaal rookverbod geldig in alle Vlaamse scholen. Dat rookverbod is van toepassing op iedereen die zich in de school bevindt. Dat wil zeggen : niet enkel de leerlingen, maar ook al hun begeleiders en degene die daar bij betrokken zijn. Ook alle bezoekers van de school hebben… Lees verder »

Privacy op school

Elke leerling heeft recht op privacy. Als ouder hoef je  niet alles over je kind op school te gaan vertellen. Soms gebeurt het dat ouders of kinderen zelf een leerkracht in vertrouwen nemen en iets in vertrouwen aan een leerkracht vertellen. Hebben leerkrachten beroepsgeheim ? Neen, leerkrachten hebben  geen beroepsgeheim. Ze moeten wel disreet blijven… Lees verder »

Het schoolreglement

Verplicht document Het schoolreglement is een verplicht document voor alle scholen (uitgezonderd ziekenhuisscholen). In een schoolreglement worden de rechten en de plichten opgenomen tussen ouders en leerlingen en het schoolbestuur anderzijds. Het ontwerp en  elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken met de schoolraad. Ondertekenen voor akkoord  De afspraken die in een schoolreglement zijn opgenomen… Lees verder »

Wat kost naar school gaan ?

Kosteloos onderwijs ???  De overheid schrijft de middelen die de school kan aanwenden  over op een rekening van het schoolbestuur. Deze middelen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Het is de bedoeling dat  de school met deze middelen kan gerund worden. Men heeft het wel eens over de kosteloosheid van het basisonderwijs voor de ouders…. Lees verder »

Aan- en afwezigheden

Aanwezig zijn op school Elk kind dat ingeschreven is in een school, voldoet aan de leerplicht, maar moet ook nog regelmatig aanwezig zijn. Wat zegt de regelgeving ? De overheid legt  volgende verplichtingen op voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs . Deze regelgeving geldt ook voor kleuters die op zesjarige leeftijd nog in het… Lees verder »

Recht op onderwijs

Recht op onderwijs : leerplicht In België geldt de leerplicht.  In onze Belgische grondwet staat dat elk kind recht heeft op onderwijs. Om dit te garanderen, is er de leerplicht. De leerplicht begint op 1 september van het jaar waarin je  kind zes jaar wordt en duurt twaalf volle schooljaren. Een leerling is voltijds leerplichtig… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!