Taalbeschouwing in de lagere school

Van inhoud naar vorm.

Taalbeschouwing is nadenken over taal in eigen en andermans taalgebruik : over de structuur en de betekenis ervan  in communicatiesituaties. Wanneer kinderen nadenken over en taalverschijnselen  dan wordt er  beroep gedaan op hun abstract denken. Ook met jonge kinderen lukt het al vrij vroeg om met taal over taal te kunnen praten. Bij taalbeschouwing verschuift de aandacht van de inhoud van de taal naar de vormgeving.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!