Wat kost naar school gaan ?

Kosteloos onderwijs ???  De overheid schrijft de middelen die de school kan aanwenden  over op een rekening van het schoolbestuur. Deze middelen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Het is de bedoeling dat  de school met deze middelen kan gerund worden. Men heeft het wel eens over de kosteloosheid van het basisonderwijs voor de ouders…. Lees verder »

Aan- en afwezigheden

Aanwezig zijn op school Elk kind dat ingeschreven is in een school, voldoet aan de leerplicht, maar moet ook nog regelmatig aanwezig zijn. Wat zegt de regelgeving ? De overheid legt  volgende verplichtingen op voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs . Deze regelgeving geldt ook voor kleuters die op zesjarige leeftijd nog in het… Lees verder »

Recht op onderwijs

Recht op onderwijs : leerplicht In België geldt de leerplicht.  In onze Belgische grondwet staat dat elk kind recht heeft op onderwijs. Om dit te garanderen, is er de leerplicht. De leerplicht begint op 1 september van het jaar waarin je  kind zes jaar wordt en duurt twaalf volle schooljaren. Een leerling is voltijds leerplichtig… Lees verder »

Dood, verdriet en rouwen

  Want leven en dood zijn één, Zoals de rivier en de zee één zijn   Kahlil Gibran   Zoals elke mens, kan ook een kind te maken hebben met het verwerken van verdriet. Het begeleiden van kinderen tijdens de verwerking van hun verlieservaringen kan mee ondersteund worden in de basisschool. Dood zijn, moeilijk te… Lees verder »

Intercultureel onderwijs

Diversiteit Bij intercultureel onderwijs wil men kinderen leren omgaan met diversiteit en dit op diverse vlakken : ideeën, culturen, mensen, waarden en normen, opvoedings- en verwachtingspatronen. Men vertrekt vanuit een aantal belangrijke houdingen om kinderen op een interculturele manier op tevoeden :                                                                                                                                                                                     -Men leert hen omgaan met gelijkenissen : door aan te voelen wat… Lees verder »

Ziek zijn en medicijnen op school

Wat zegt het schoolreglement ?  Als ouder  kijk je even na wat het schoolreglement vermeldt over het medicijnengebruik op school. Het is niet de bedoeling dat er op school medicijnen aan je kind worden toegediend zonder dat er een doktersvoorschrift is voorzien. Voorzieningen op school  In elke school is er een EHBO-kastje aanwezig met pleisters, ontsmettingsmiddelen… Lees verder »

De openluchtschool

 Niet gewoon … In België zijn een aantal “openluchtscholen”. Het lijken eigenlijk klassieke scholen, maar de ramen aan de zuidkant staan tijdens de zomer en de winter open. Tijdens de winter dragen de kinderen zeven lagen boven elkaar aan. De minimumtemperatuur in deze klassen is 15 graden. Als het echt te koud wordt,blijven de ramen… Lees verder »

Luizen

  Luizen zijn parasieten en houden van kinderhoofdjes. In elke school is er wel eens een luizenplaag, dat heeft niets met hygiëne te maken. Laat je niet ontmoedigen, maar pak deze beestjes stevig aan ! Enkele zekerheden : -Luizen kan je niet weghouden door je haren veelvuldiger te gaan wassen. Het is niet zo dat… Lees verder »

Differentiatie

Wanneer de  leerkracht bij het lesgeven rekening houdt met verschillen tussen haar leerlingen en het onderwijs zodanig inricht dat er wordt omgegaan met die verschillen tussen de leerlingen, dan spreekt men van differentiëren. Het onderwijsaanbod wordt met andere woorden aangepast aan de individuele behoeften van de leerling. Men kan op verschillende domeinen gaan differentiëren :… Lees verder »

Contact onderhouden met de school

Belang van communicatie Als ouder ben je geïnteresseerd in hoe het met het kind op school gaat. Een heel belangrijk contact is dan ook de communicatie bij het brengen en afhalen van het kind naar de school. Op deze manier ontstaan heel wat informele contacten met de leerkrachten. Deze zorgen dan voor de eerste informatiedoorstroming… Lees verder »

Straffen en belonen

Zich houden aan regels en afspraken Vaak straft de juf/meester omdat ze/hij vreest dat anders het negatieve gedrag zou escaleren. Binnen de klas en school worden afspraken gemaakt en wanneer een kind zich niet aan deze afspraken houdt dan is de regel wel eens dat er dan gestraft wordt. Kinderen tasten graag grenzen af en overschrijden… Lees verder »

Spelen/Speelplaats

Het belang van spelen Wanneer men een kind laat spelen dan krijg je geen gemopper. Want spelen is eigenlijk de dingen mogen doen waar je zin hebt, zolang je dat zelf wilt zonder iets speciaal voorop te stellen, zonder een doel te willen bereiken. Wanneer kinderen spelen hoef je hen eigenlijk ook niet te zeggen… Lees verder »

Stappenplannen

Veel stappenplannen bestaan uit een tekening, pictogrammen of foto’s. Voor jonge kinderen is dit noodzakelijk omdat ze ingewikkelde instructies nog niet kunnen lezen. Stappenplannen verkleinen de afhankelijkheid van de leerkracht en bieden het kind een rijke leeromgeving. Stappenplannen bereiden voor op al de dingen waar ze later kunnen mee geconfronteerd worden : van het in… Lees verder »

Je kind en zijn talenten

Extra inspanningen van het kind Veel kinderen beoefenen nogal wat buitenschoolse activiteiten. Ballet, tekenacademie, sport … Soms wil je als ouder/opvoeder  ook je kind die kansen geven die je zelf gemist hebt. Bedenk dat buitenschoolse activiteiten ook inspanningen van het kind vragen en vaak ook extra inoefening. Verplicht  kinderen niet en kijk niet raar op… Lees verder »

Morele of godsdienstige opvoeding

Godsdienst, zedenleer, levensbeschouwing, cultuurbeschouwing In officiële scholen kan je kind tot het einde van de leerplicht kiezen tussen een erkende godsdienst en tussen de niet-confessionele zedenleer. Niet-confessioneel betekent : niet gebaseerd op een godsdienst. In België zijn de volgende godsdiensten erkend :  –De katholieke –De orthodoxe –De protestantse –De anglicaanse –De Israëlitische (joodse) -De islamitische… Lees verder »

Wanneer het aankomt op de gezondheid van kinderen denken we vaak aan eetgedrag. Toch kan ook de omgeving een belangrijke impact hebben. Zo is de gezonde lucht heel belangrijk. Wil je de kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving dan moet je ventileren, ramen openzetten en heel wat verluchten. Je kan ook een ventilatiesysteem plaatsen. Het grootste voordeel van een ventilatiesysteem is dat de lucht constant gezuiverd wordt. Het zal dus lijken of je de kamer constant gaat verluchten of ventileren. Meer informatie vind je op ventilatiesysteemabcd.be

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!