Morele of godsdienstige opvoeding

Godsdienst, zedenleer, levensbeschouwing, cultuurbeschouwing

In officiële scholen kan je kind tot het einde van de leerplicht kiezen tussen een erkende godsdienst en tussen de niet-confessionele zedenleer. Niet-confessioneel betekent : niet gebaseerd op een godsdienst. In België zijn de volgende godsdiensten erkend :

 –De katholieke

De orthodoxe

De protestantse

De anglicaanse

De Israëlitische (joodse)

-De islamitische

Schoolkeuze versus godsdienst 

Welke godsdienst precies wordt onderwezen hangt af van het soort school. Zo zal een katholieke school uiteraard katholieke godsdienst aanbieden

Als uw kind zich voor het eerst in het officieel lager onderwijs inschrijft, dan krijgt u van de school een formulier waarop u moet aanduiden welke godsdienst of cursus niet-confessionele zedenleer het zal volgen. Bij het begin van elk schooljaar kan die keuze gewijzigd worden. Het kan zijn een ouder niet wenst dat zijn of haar kind de aangeboden cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer volgt, dan kan men om een vrijstelling vragen.                                                                                           Tijdens dat lesuur dient het kind de tijd dan te besteden aan studie over de eigen levensbeschouwing.

 In vrije scholen kan men voor het kind echter geen vrijstelling krijgen voor het volgen van deze lessen. Eindtermen zijn niet voorzien, het leerplan bepaalt de inhoud van de levensbeschouwelijke vakken.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!