Je kind en zijn talenten

Extra inspanningen van het kind

Veel kinderen beoefenen nogal wat buitenschoolse activiteiten. Ballet, tekenacademie, sport … Soms wil je als ouder/opvoeder  ook je kind die kansen geven die je zelf gemist hebt. Bedenk dat buitenschoolse activiteiten ook inspanningen van het kind vragen en vaak ook extra inoefening. Verplicht  kinderen niet en kijk niet raar op als je merkt dat na verloop van tijd het kind er niet graag meer naar toe gaat. 

Blijf realistisch !

Je kan je afvragen of je talenten kan stimuleren of je ze misschien beter uit het kind zelf laat ontwikkelen. Kinderen krijgen de dag van vandaag heel wat mogelijkheden in hun vrije tijd. Misschien zijn je verwachtingen als ouder daardoor ook soms wat te hoog gegrepen  .  Probeer de talenten van je kind op een realistische manier te bekijken. Het is ook niet de bedoeling dat een kind jouw droom gaat realiseren, op deze manier worden   kinderen enorm onder druk gezet en dit werkt heel erg verstikkend. Elk kind zal vroeg of laat zijn eigen talenten wel ontdekken.

Belangrijk is ook dat je ervoor zorgt dat een kind in de breedte kan groeien. Laat  kinderen zoveel mogelijk ontdekken. Focus niet eenzijdig op één talent. 

Blij zijn met wie je bent en wat je kan !

Kinderen moet  je ook niet steeds gaan vergelijken met andere kinderen. Daardoor krijgt het kind alleen maar een negatief zelfbeeld. Uiteindelijk is het enkel de bedoeling om als persoon het maximum uit je eigen mogelijkheden te halen, vandaar dat enkel een interpersoonlijke beoordeling belang heeft. Het is belangrijk dat het kind de grenzen van zijn eigen kunnen kent. Beseffen dat je onder het niveau zit van iemand anders en dat kunnen aanvaarden hoeft helemaal geen drama te zijn voor een kind. Daar vrede mee nemen is een heel belangrijke attitude.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!