Straffen en belonen

Zich houden aan regels en afspraken

Vaak straft de juf/meester omdat ze/hij vreest dat anders het negatieve gedrag zou escaleren. Binnen de klas en school worden afspraken gemaakt en wanneer een kind zich niet aan deze afspraken houdt dan is de regel wel eens dat er dan gestraft wordt. Kinderen tasten graag grenzen af en overschrijden die ook wel eens. De leerkracht  in de klas zal zeker en vast uitleggen waarom er regels en afspraken zijn, wat ze precies verlangt en waarom ze het gedrag van het kind afkeurt.

Belang van standvasigheid en structuur

Consequent reageren is dan ook belangrijk. Nu eens bijsturen en dan weer niet, kan alleen maar voor verwarring zorgen bij het kind. Doordat de juf /meester steeds op dezelfde manier reageert zullen de kinderen stilaan beter begrijpen dat de afspraken moeten nageleefd worden. Kinderen hebben nood aan standvastigheid en structuur.

Je zal op school merken dat alle leerkrachten verschillen. De ene leerkracht zal reageren met een boze blik, de andere zal haar stem verheffen, nog een ander kan je kind even afzonderen. Ook daar zal het kind moeten leren mee omgaan. Het kind zal moeten leren dat er dingen zijn die thuis best kunnen maar die dan weer niet horen in de klas.

Belonen is belangrijk !

Naast het straffen neemt het belonen zeker een evenwaardige plaats in. Wanneer de juf/meester  positief reageert op positief gedrag dan is dat voor het kind een heel duidelijk signaal dat het kind voldoet aan de verwachtingen die gesteld worden. Het is dan voor het kind heel leuk dat het wordt bevestigd in wat het doet en zo zal je kind dit positieve gedrag herhalen. Een kind belonen is goed voor zijn zelfbeeld en het stimuleert ook de weerbaarheid. Door een  kind te belonen zal de juf ook de relatie met het kind verstevigen. De positieve benadering tussen het kind en de juf/meester  biedt optimale kansen voor een kind om zich te ontwikkelen, om telkens te gaan kiezen voor het goede. Op deze manier krijgt elk kind alle kansen om een evenwichtig levenspatroon uit te tekenen.

 

 Hier kan je   inspiratie putten uit de  “14 tegoed bonnen” op www.klasse.be/ouders. Klik op “klik en print” en dan op  14 tegoedbonnen

 Wil je je kind nog meer belonen, onthou dan dat straffen niet echt werkt ! Ben je het meer dan beu om voor de zoveelste keer te vragen om eindelijk die tube tandpasta dicht te draaien of die boekentas op de afgesproken plaats te zetten … Klik eens door naar www.klasse.be/ouders/klikprint voor de dobbel-je-beloning ! Kies, knip en plak zelf alles naar keuze bij elkaar. Spreek dan af met je kind wanneer er gedobbeld mag worden.

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!