Ziek zijn en medicijnen op school

Wat zegt het schoolreglement ? 

Als ouder  kijk je even na wat het schoolreglement vermeldt over het medicijnengebruik op school. Het is niet de bedoeling dat er op school medicijnen aan je kind worden toegediend zonder dat er een doktersvoorschrift is voorzien.

Voorzieningen op school

 In elke school is er een EHBO-kastje aanwezig met pleisters, ontsmettingsmiddelen en alles wat volgens de ARAB-wetgeving verplicht dient aanwezig te zijn (meer info : ARAB art 174-183). In het EHBO-kastje zitten geen medicijnen.

Wat mag je verwachten van de school ?

Je mag als ouder niet verwachten dat iemand van de school je kind niet voorgeschreven medicijnen gaat toedienen.  De wet in België zegt dat iedereen verplicht is  om hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te geven die je kent en kunt geven. Medicijnen geven valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. Wanneer een leerkracht op eigen initiatief medicijnen gaat toedienen , begeeft die zich bijgevolg op het terrein van de geneeskunde wat dus strafbaar is. Anderzijds kan er ook een allergische reactie optreden bij kinderen of kan er bij een verkeerde toediening een shock of een coma veroorzaakt worden. Bovendien moet er ook voorzichtig omgesprongen worden met de dosering. Een volwassen dosis is voor een kind al vaak een overdosis. Het is alleen een dokter die een correcte diagnose kan stellen en de juiste diagnose en de juiste medicijnen en dosis kan voorschrijven. Daarom kan u als ouder aan de school ook niet vragen om medicijnen toe te dienen die niet werden voorgeschreven door een arts.

School mét een visie ?

Scholen die snel medicamenten toedienen geven daardoor ook het signaal dat er voor elk probleem een medicijn bestaat. Op deze manier gaan kinderen dit idee al gauw gaan overnemen.  Kinderen worden op school bijgebracht dat je lichte pijn kan verdragen door wat extra rust te nemen of wat buitenlucht te nemen.  Scholen die begaan zijn met deze problematiek hebben hier dan ook een visie rond ontwikkeld, een medicijnbeleid. Dit beleid kan terug te vinden zijn in het schoolreglement of kan gecommuniceerd worden in een brief. 

EHBO-kennis

Binnen de school zijn er vaak ook een aantal leerkrachten die een basiskennis rond EHBO hebben en is er iemand die verantwoordelijk is voor het medicijnbeleid en de EHBO-kast. In een logboek kan ook aangeduid worden welk kind zich ziek heeft gemeld en hoe dat verder wordt opgevolgd. Wanneer een kind echt niet meer in de klas kan blijven omdat het zo ziek is, dan zal de school vragen aan de ouders om het kind te komen ophalen. Vandaar dat de school ook vraagt naar een aantal telefoonnummers waar de ouders of andere familieleden van het kind bereikbaar zijn. 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!