Differentiatie

Wanneer de  leerkracht bij het lesgeven rekening houdt met verschillen tussen haar leerlingen en het onderwijs zodanig inricht dat er wordt omgegaan met die verschillen tussen de leerlingen, dan spreekt men van differentiëren. Het onderwijsaanbod wordt met andere woorden aangepast aan de individuele behoeften van de leerling. Men kan op verschillende domeinen gaan differentiëren :

– Naar doelstellingen en leerinhouden.

-Naar instructies

-Naar aanbieding en verwerking

-Naar tempo en mate van begeleiding

-De manier waarop men het kind begeleidt.

-De manier waarop men beoordeelt.

Belangrijk bij differentiatie is dat elk kind zich zo ruim mogelijk kan ontplooien.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!