Contact onderhouden met de school

Belang van communicatie

Als ouder ben je geïnteresseerd in hoe het met het kind op school gaat. Een heel belangrijk contact is dan ook de communicatie bij het brengen en afhalen van het kind naar de school. Op deze manier ontstaan heel wat informele contacten met de leerkrachten. Deze zorgen dan voor de eerste informatiedoorstroming tussen thuis en school. Je ontmoet er ook heel wat andere ouders met wie je algauw aan de praat raakt en bij wie je ook wel terecht kan als er soms dingen niet duidelijk zijn.

Alleen maar positief

De relatie school-gezin is dan ook geen relatie die in één richting werkt ! Je zal merken dat de school regelmatig contacten legt met de ouders en dat er ook heel wat ouders zijn die op vrijwillige basis meewerken aan een aantal schoolse activiteiten. Door betrokkenheid te tonen voor het schoolleven van je kind scoor je alleen maar positieve effecten !

 

 Het heen-en-weer-schriftje :

De school van een  kind kan schriftelijke informatie over kleuters of lagere schoolkinderen meegeven in de vorm van een heen-en-weer-schriftje. Een heen-en-weerschriftje kan soms ook gewoon een map zijn waar dingen ingestopt worden die mee naar huis gegeven worden. Zo worden er bijvoorbeeld liedjes of versjes in meegegeven of wordt het thema van de volgende week erin aangekondigd. In een heen-en-weerschriftje wordt ook geïnformeerd wat de kinderen moeten meebrengen. Zo kan een uitstap naar het bos vragen dat de kinderen laarzen en een grote plastic zak meebrengen of kan een brief over een gezond ontbijt op school de ouders informeren dat ze voor die ochtend zelf geen boterhammetje mee hoeven te brengen.

Het heen-en-weer-schriftje is een bijzonder efficiënt communicatiemiddel. Onduidelijkheden en onzekerheden waarmee een  kind naar huis komt worden er vaak mee uitgeklaard. Als ouder/opvoeder  kan je er zelf ook een boodschap in kwijt waardoor er tussen de leerkracht en jou een wederzijdse  respectvolle, vertrouwelijke relatie kan groeien.

Melden dat je kind die nacht nogal onrustig geslapen heeft omdat het zich niet goed voelde maakt voor de leerkracht meteen al duidelijk waarom die kleuter nogal hangerig is en het misschien eventjes rustig aan kan doen. Het heen-en-weer-schriftje of een heen-en-weer-map kan ook nog in een eerste, een tweede leerjaar gebruikt worden.

Het oudercontact :

Scholen organiseren op regelmatige basis ouderavonden of oudercontacten. Ouders worden dan uitgenodigd om naar de school te komen. Deze bijeenkomsten vinden meestal ’s avonds plaats. Als ouder praat je samen met de leerkracht over jouw kind. Oudercontacten zijn  een belangrijk moment voor de juf of meester en voor jezelf als ouder. Je spreekt samen over je kind en je leert elkaar beter kennen. Als ouder vertel je over de dingen die je thuis ziet. Je ziet hoe je kind opstaat, naar school vertrekt en thuis komt. U weet heel veel, meer dan de dingen die vermeld worden op het schoolrapport.

 De leerkracht vertelt hoe jouw kind zich in de klas gedraagt en hoe de omgang is met klasgenootjes.

Ben je anderstalig dan is het handig om iemand mee te nemen naar het oudercontact die voor jou wil tolken. Sommige scholen zorgen zelf soms ook voor een tolk.

 Je kan op deze manieren heel wat informatie uitwisselen rond de ontwikkeling van je kind. Zo kom je ook heel wat te weten over wat er zich zoal op school afspeelt. Wat doet je kind allemaal op school, wat zijn zijn voorkeuren. Wat kan je kind allemaal goed ? Wat heeft hij allemaal gemaakt ? Waar kan je je kind nog eens extra in aanmoedigen ? Misschien zijn er wel extra dingen die je kind bezighouden .

Ook de leerkracht komt op deze manier heel wat te weten wat je als ouder allemaal bezighoudt.

Je kan hier een  lijs tdownloaden die  een goed hulpmiddel zijn om je te ondersteunen wanneer je naar een oudercontact gaat.

1. Mijn kind is: (kruis alleen wat opgaat voor uw kind)

spontaan

zelfverzekerd

teruggetrokken

makkelijk

opgewekt

somber

vermoeiend

lawaaierig

driftig

veeleisend

uitdagend

verlegen

levendig

agressief

passief

druk

ontspannen

gespannen

overactief

jaloers

vrolijk

rustig

open

 

  2. Mijn kind:

  Ja

  Soms

  Nee

 

 

 

 

heeft plezier in het leven

is zeker van zichzelf

is snel angstig

komt goed voor zichzelf op

uit spontaan emoties

vertelt spontaan over ervaringen buiten de school

gaat met plezier naar school

vraagt hulp als dat nodig is

speelt met andere kinderen

heeft vaak ruzie

helpt andere leerlingen

is fit en gezond

 

  3. Mijn kind:

  Ja

  Soms

  Nee

 

 

 

 

is intensief ergens mee bezig

werkt of speelt geconcentreerd

is vlug afgeleid

is vlug ontmoedigd als iets niet lukt

kan uit zichzelf een tijdje met iets bezig zijn

verveelt zich vlug

maakt af waar hij/zij mee begonnen is

 Deze vijf woorden passen bij …………………………………………………………………………….(naam van je kind invullen)

Scholen bieden heel wat informatiemomenten aan !

Naast het oudercontact zijn er verder nog heel wat momenten waarbij u met het schoolteam op vrij regelmatige basis kan meeleven, meedenken :

-Tijdens een infoavond

-Bij een gezellig koffiemoment

-Via de website van de school, een artikel in het schoolkrantje …

-Een huisbezoek

-Een open-klasdag

-Een informatieavond

-Brieven, uitnodigingen, rondleidingen in de school …

 

Actief meedenken, meebeslissen én ondernemen

Misschien wilt u graag zelf in actie schieten, dan zijn er ook heel wat mogelijkheden in overvloed :-Begeleiden tijdens het niveaulezen

-De rol van verkeersouder, gemachtigde opzichter op jou nemen

-De verkeerssituatie rond de school mee helpen in kaart brengen, bewaken en goede initiatieven tot stand brengen

-Mee nadenken over gezonde voeding, helpen als fruitouder en regelmatig mee fruit komen schillen

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!