De openluchtschool

 Niet gewoon …

In België zijn een aantal “openluchtscholen”. Het lijken eigenlijk klassieke scholen, maar de ramen aan de zuidkant staan tijdens de zomer en de winter open.

Tijdens de winter dragen de kinderen zeven lagen boven elkaar aan. De minimumtemperatuur in deze klassen is 15 graden. Als het echt te koud wordt,blijven de ramen in de openluchtschool de hele dag open, maar  wordt de vloerverwarming aangezet. Ziektebacillen hebben hier veel minder invloed en door de frisse lucht kunnen de kinderen echt wel veel beter nadenken. Enkel bij mistig weer gaan de ramen dicht. In de openluchtschool staat één wand van de klas altijd open. De leerlingen leren hier ook openstaan voor alles wat er in de buitenwereld gebeurt. Ze leren zorg dragen voor de wereld om hen heen. Ze moeten bewondering en eerbied krijgen voor de natuur, aandachtig en bezorgd leren zijn voor hun medemensen. Heel dat concept van openheid en vrijheid, het bezig zijn met de natuur, wordt aan de leerlingen met een hele grote levensblijheid meegegeven. Dat is fundamenteel belangrijk om op een positieve manier te leren omgaan met de moeilijkheden van het leven van elke dag.

Openluchtscholen zijn niet echt nieuw. Ze ontstonden al op het einde van de negentiende eeuw. Toen al had men het idee om kinderen in open lucht op te voeden. De eerste openluchtschool opende al zijn deuren in 1904 in Charlottenburg, een voorstad van Berlijn in Duitsland. In 1907 volgde in Lyon een openluchtschool en sedertdien breidde de beweging zich uit over heel Europa. Zo kwamen er openluchtscholen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Nederland.

Een voorbeeld van een openluchtschool vindt u op : www.sint-ludgardis.be

 

Brusselse Kunstschool Sint-Lukas

Vanaf het schooljaar 2012/2013 biedt de Brusselse kunstschool Sint-Lukas voltijds kunstonderwijs aan voor kleuters en lagere schoolkinderen. Dit is een primeur in het Vlaamse onderwijs. Veel vakken zullen er hetzelfde zijn als in gewone scholen. Bijkomend gaat er dus veel tijd naar beeldende kunsten, dans en woord.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!