De overgangsklas

Een schakelklas is een term die soms gebruikt wordt voor een overgangsklas tussen het kleuter- en het lager onderwijs. In Nederland krijgt het begrip “Schakelklas” een andere invulling dan in Vlaanderen.

Voordelen :

-Extra omkadering en ondersteuning van gespecialiseerd personeel. Zo kan ondermeer de zorgjuf ingeschakeld worden en kan er  ook een ION-leerkracht (leerkracht individueel onderwijs) zijn. De zorgcoördinator volgt de zorgwerking op en biedt de nodige ondersteuning.

-De klasgroep is klein, er is een intensieve begeleiding waardoor de kinderen maximum leerkansen krijgen.

-De kinderen mogen langer en meer spelen dan in een eerste leerjaar, maar wel minder dan in de derde kleuterklas. Kinderen leren er op een speelse manier nieuwe dingen aan.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!