Gevaren loeren om de hoek …

Ongevallen thuis gebeuren heel regelmatig. Een voorbeeld van een risico zijn “vergiftigingen”. Die komen vaker voor dan we zouden vermoeden. Er zijn een aantal plantensoorten die huidirritatie kunnen veroorzaken of die giftig zijn wanneer ze ingeslikt worden. Als je merkt dat je kind een stukje plant heeft ingeslikt,dan bel je best meteen naar het Antigifcentrum op het noodnummer 070-245 245

Nog beter is om preventief te werk te gaan. Download de brochure “Veiligheid in huis” via www. oivo.be (klik door op “Publicaties”)

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!