Coöperatieve werkvormen in de lagere school

Goed gevoel voor iedereen !

De groepjes waarin de leerlingen werken bevatten niet te veel leerlingen, zodanig dat elk kind kan deelnemen aan de taak die duidelijk omlijnd is. Het motto van coöperatieve werkvormen is : “Iedereen kan iets, niemand kan alles”.

CLIM : ieder zijn eigen rol. 

In Vlaanderen gebruikt men voor coöperatief leren ook  de naam CLIM, wat staat voor coöperatief leren in multiculturele groepen.  Bij de organisatie van coöperatieve werkvormen krijgt elke leerling een rol toebedeeld die het kind dan ook daadwerkelijk dient te vervullen. Zo kan een kind tijdens een taak bijvoorbeeld aangeduid worden om het verslag te maken. Een ander kind kan dan weer verantwoordelijk zijn voor het materiaal. Bij een andere opdracht worden de taken dan opnieuw herverdeeld. Hierdoor kan elk kind kansen krijgen om ervaringen op te doen in andere vaardigheden. Elk kind krijgt eigen individuele verantwoordelijkheden, ieder heeft een eigen rol. Het ene kind kan niet zonder het andere. 

Belang van individueel en groepsresultaat.

 Door coöperatieve werkvormen leren kinderen samenwerken of in groep werken. Binnen het ganse groepsproces zijn alle leerlingen verantwoordelijk. Ze kunnen het werk niet zomaar op elkaar afschuiven, wat in andere vormen van groepswerk wel eens gebeurt. Hier is niet alleen het groepsresultaat belangrijk, maar ook elk individueel resultaat is van belang. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen op de één of de andere manier van elkaar afhankelijk moeten zijn. Iedereen werkt samen met elkaar, iedereen ondersteunt bij deze werkvorm elkaar. Elk groepslid heeft dus de andere nodig om het doel te bereiken.

Interactie leidt tot meer sociale vaardigheden.

Bij de groepstaak moeten de groepsleden met elkaar in interactie gaan, ze moeten met elkaar overleggen. Ze moeten naar mekaar luisteren, argumenteren, mekaar om hulp vragen, ze dienen conflicten op te lossen. Hier komen dan ook belangrijke sociale vaardigheden aan bod.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!