Peer tutoring in de lagere school

Samenwerken bevorderen

 Peer tutoring wordt gebruikt om leerstof in te oefenen of te herhalen. Het is dus een vorm van samenwerking waarbij één van de twee leerlingen een duidelijk helpende, ondersteunende rol op zich neemt. De begeleidende leerling of “tuto” kan in een hogere klas zitten, maar even goed kan het ook om twee klasgenoten gaan.

Alleen maar positief !

Peer tutoring heeft enerzijds positieve effecten op cognitief gebied, anderzijds zijn er ook positieve resultaten merkbaar op sociaal, emotineel en motivationeel vlak. De leerlingen staan vaak met een positievere houding tegenover het onderwezen vak en tegelijk groeit ook hun zelfvertrouwen en wordt hun zelfbeeld positief beïnvloed. De onderlinge relaties tussen kinderen worden vaak ook merkbaar beter.                                                                                       

De leerkracht als coach.

Bij peer tutoring treedt de leerkracht op als coach van de verschillende samenwerkende leerlingen.   Het zou echter verkeerd zijn om de tutor te gaan beschouwen als een vervanger van de leerkracht. Peer tutoring staat niet gelijk aan “onderwijzen” !

 De tutor neemt de taak van de leerkracht op geen enkel moment volledig over, maar ondersteunt gewoon de andere leerling bij het inoefenen van bepaalde leerinhouden of vaardigheden. Wanneer een kind iets in eigen woorden kan uitleggen aan anderen is dat de beste manier om te leren. Peer tutoring kan toegepast worden bij allerlei leerinhouden en vakken.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!