Buitenschoolse activiteiten

Naar school gaan, betekent  niet steeds maar constant op de schoolbanken zitten!

Zo kunnen kinderen op natuurwandeling gaan, zijn er stadsbezoeken, boerderijklassen, rivierklassen … Activiteiten die buiten de school plaatsvinden en die één of meer volledige schooldagen innemen vallen onder extra-muros-activiteiten.

 De school streeft ernaar dat alle leerlingen aan deze activiteiten deelnemen. Deze  hebben immers een onderwijzend en opvoedend programma en maken deel uit van het leerprogramma. Leren gebeurt immers niet alleen tussen de vier muren van het klaslokaal .  Als ouder kan je evenwel niet verplicht worden om je kind te laten deelnemen aan deze extra-muros-activiteien. De school zal je hiervoor dan ook steeds haar schriftelijke toestemming dienen te vragen indien het een buitenschoolse activiteit is die langer dan een volledige schooldag duurt.

 Voor minder dan een volledige schooldag is dit echter niet nodig. De school zorgt voor een verantwoorde opvang voor de kinderen die niet deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Deze activiteiten die de school dan kiest sluiten  zo dicht mogelijk aan bij wat de andere leerlingen aangeboden wordt bij de buitenschoolse activiteit.

De meeste ziekenfondsen bieden hun leden tegenwoordig ook een korting aan wanneer hun kinderen op openluchtklas gaan. Deze korting schommelt tussen de 25 en de 40 euro per openluchtklas per jaar. Als ouder is het belangrijk dat u hiervoor navraag doet bij uw ziekenfonds.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!