Kleuters leren een ganse dag door !

In de kleuterschool zijn kleuters al volop bezig met  leren leren en oefenen ze volop in het omgaan met sociale vaardigheden Een computer is in de kleuterklas ook al niet meer weg te denken !  Kleuters zijn bijzonder gevoelig voor taalinitiatie en ze maken er op een speelse manier  kennis met een nieuwe taal. Ook  godsdienst,  zedenleer, levensbeschouwing of cultuurbeschouwing komt in het kleuteronderwijs aan bod. 

 

Leren leren :

In de kleuterschool krijgt het leren leren eigenlijk dagelijks aandacht en dit tijdens activiteiten die regelmatig terugkomen de ganse dag door : tijdens het vrije kiesuurtjes, het takenbord, het contractwerk.           

Anderzijds gaat leren leren ook over : plannen in de tijd en  de taak afwerken : het kind ziet dat een taak af moet zijn ook al doet het dat niet altijd even graag. In de kleuterschool wordt nogal eens gewerkt met de zelfinstructiemethode. Stapsgewijs gaan kinderen aan de slag.

Reeds van in de kleuterklas moeten kinderen taakjes afwerken, knutselwerkjes maken, ervoor zorgen dat ze hun boekentasje meenemen naar de refter, naar huis… Ze moeten leren drinken zonder te morsen, na het eten van een koek de verpakking weg gooien…  Hoe ga ik die puzzel maken ? Hier wordt reeds de basis gelegd van zelfvertrouwen en motivatie en leren kleuters al op een gerichte manier een taak aanpakken.  Eigenlijk zijn dit reeds de fundamenten waarop ze later verder bouwen als ze voor andere taken staan. Op deze manier kan de kleuterjuf opmerken waar het kan fout gaan en de kleuter extra hulp bieden.

Kleuters krijgen de meeste en de beste kansen tot leren binnen goed georganiseerde ervaringssituaties. Kleuters leren ondermeer hun jas aan- en uitdoen, opruimen, puzzelen, hun tanden poetsen, zich wassen… Ze krijgen heel wat ontwikkelingskansen. De kleuterjuf /meester die de kleuters bij hun activiteiten begeleidt geeft haar/zijn  kleuters meer en meer vertrouwen in hun eigen kunnen, waardoor ze gaan genieten van hun succeservaringen. Wanneer kinderen positieve dingen over zichzelf horen dan voelen ze zich waardevol, waardoor ze op hun beurt weer meer vertrouwen krijgen en hun positief zelfbeeld kan groeien. Hierdoor kan dan weer de motivatie bij de kleuters groeien. Kleuters die van binnenuit gedreven zijn om te leren, die plezier beleven aan allerlei activiteiten, initiatief nemen en nieuwsgierig zijn, staan open om nieuwe dingen te leren.

In het kleuteronderwijs wordt de basis gelegd om over zichzelf te leren reflecteren. Er wordt  wel eens vaker gewerkt met de beertjes van Meichenbaum. Dit is een visuele voorstelling waarbij kinderen stap voor stap te werk gaan om een taak te volbrengen.

Beertje van Meichenbaum :  zelfinstructiemethode

 

  1. Wat moet ik doen ? Wat wordt er precies gevraagd (oriënteren)
  2.  Hoe ga ik het doen ? (plannen)
  3. Ik doe het ! Ben ik goed bezig ? Begrijp ik het nog ? (bewaken)
  4. Ik kijk na ! Heb ik bereikt wat ik wilde ? (evalueren)

De beertjes hangen vaak uit in het klaslokaal. Bij het voorbereiden van een taak in de klas, wordt er regelmatig naar verwezen. De leerkracht observeert en geeft dan commentaar bij de verschillende stappen. Zo leren kinderen een basishouding voor latere leerhoudingen. Ze leren plannen en organiseren. Deze attitude wordt de kinderen al vrij jong bijgebracht en “leren leren” wordt zeker niet alleen gezien als iets voor het vijfde en het zesde leerjaar.

Binnen het onderwijs krijgen de kinderen kansen om zelfstandig aan de slag te gaan. Dit gebeurt via hoekenwerk, contractwerk, groepswerk. Dit zijn echt wel de aangewezen werkvormen om te “leren leren” !

 

 

 

Wat kan ik al aan ? Probeer ik vandaag eens een moeilijke taak of hou ik het nog even bij de de mmm taak die niet heel moeilijk en ook niet makkelijk is ?

 

 Sociale vaardigheden :

Gedurende de kleutertijd leert de kleuter rekening houden met de andere. Samenspelen, de noodzaak van afspraken, het is gedeeltelijk een natuurlijk groei- en ontwikkelingsproces.  Tijdens momenten waarin kinderen spontaan met elkaar omgaan zoals op de speelplaats, in de klas in de kring  leren kinderen voortdurend met elkaar contacten leggen. Ook in hun omgang met volwassenen leren kinderen op een gepaste manier te reageren. Via rollenspel leven ze zich in allerlei gevoelens in. Tijdens gesprekken mogen kleuters praten over wat hen bezighoudt, gevoelsgeladen verhalen en emoties komen tot uiting . Kleuters leren omgaan met de gevoelens en de behoeften van de andere kinderen. Naast het natuurlijk groei- en leerproces zal de kleuterleid(st)er haar/zijn kleuters hierbij ondersteunen en stimuleren.

 

 Computer in de kleuterklas : 

Het departement Onderwijs formuleert geen verwachtingen naar pc-gebruik in de kleuterschool. Toch wordt in heel wat kleuterklassen de PC aardig gebruikt ! Er zijn immers talrijke aanknopingspunten met de ontwikkelingsdoelen binnen het kleuteronderwijs. Elke ouder weet uit ervaring dat zowat elke kleuter geboeid geraakt door het medium PC.

 

 Taalinitiatie Frans :

Scholen kunnen op vrijwillige basis vanaf de kleuterklas starten met taalinitiatie met voorrang voor het Frans. In de kleuterklas kunnen dus leuke, talige en muzische activiteiten plaatsvinden waarin kinderen op een ongedwongen manier kennis kunnen maken met een nieuwe taal.

 

Waarnemingsactiviteiten :

Waarnemingsactiviteiten zijn vaste waarden in de kleuterschool. Ze bevorderen de taalontwikkeling en stimuleren het denken. Waarnemingsactiviteiten krijgen aandacht van de vijf zintuigen :

We kijken naar … We luisteren naar …  We voelen eens … We proeven eens .. We mogen eens ruiken aan …

 

Godsdienst,  zedenleer, levensbeschouwing, cultuurbeschouwing :

De inhoud van levensbeschouwelijke vakken zoals bijvoorbeeld de katholieke of de Islamitische godsdienst worden bepaald door het leerplan. Ontwikkelingsdoelen zijn hiervoor niet voorzien. Afhankelijk van in welke school een kind onderwijs volgt onderwijst men er de erkende godsdiensten en de daarop gebaseerde zedenleer, niet-confessionele zedenleer of onderwijs in de cultuurbeschouwing.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!