Privacy op school

Elke leerling heeft recht op privacy. Als ouder hoef je  niet alles over je kind op school te gaan vertellen. Soms gebeurt het dat ouders of kinderen zelf een leerkracht in vertrouwen nemen en iets in vertrouwen aan een leerkracht vertellen.

Hebben leerkrachten beroepsgeheim ?

Neen, leerkrachten hebben  geen beroepsgeheim. Ze moeten wel disreet blijven en ze hebben wel ambtsgeheim.Dat betekent dus dat ze voorzichtig en discreet moeten omgaan met de informatie die ze krijgen en geen geheimen moeten vrijgeven buiten de school. Het is wel zo dat ze geen zwijgrecht hebben. Wat belangrijke informatie is, moeten ze wel melden. Dat betekent dus dat ze belangrijke, relevante zaken best melden aan hun directie.  Werknemers van het CLB daarentegen hebben dan weer wel een beroepsgeheim. Zij moeten dan weer wel zwijgen tegen hun collega’s en iedereen buiten het CLB.

In sommige scholen is er wel eens een vertrouwensleerkracht waar leerlingen terecht kunnen als ze graag iets kwijt willen kunnen. Zo een vertrouwensleerkracht kan het kind dan eventueel dan doorwijzen naar een medewerker van het CLB.

Wat met gegevens uit het leerlingendossier ?

Informatie die bijgehouden wordt in het leerlingvolgsysteem (LVS) valt onder de wet op de privacy. De informatie in deze dossiers mag enkel terrecht komenbij personeelsleden die de informatie nodig hebben. De gegevens mogen ook niet zonder toestemming van de ouders doorgespeeld worden aan andere scholen. Elk kind heeft immers recht op een nieuw begin. De school mag  enkel administratieve gegevens doorgeven naar de nieuwe school.  

Controleren van persoonlijke spullen

Leerkrachten schenden de privacy van de leerlingen als ze in hun boekentas of andere persoonlijke spullen gaan kijken of doorzoeken.Ook als ze op zoek zijn naar verdachte voorwerpen, mag dat in principe niet. De school moet hiervoor de politie inschakelen. De leerkracht kan wel aan de leerling vragen om zelf vrijwillig de inhoud van de boekentas te tonen. De leerling dan dat dus ook weigeren.

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!