De Eurekaschool

Voor wie ?

De Eurekaschool in Kessel-Lo bij Leuven is een school waar leerlingen (7-14jaar) met een  normaal of hoog verbaal IQ terecht kunnen met  leerproblemen . De school is erkend maar niet gesubsidieerd. Dat betekent dat de school zelf voor haar inkomsten moet zorgen. Je betaalt algauw tussen de 6650 en de 8850 euro per jaar om er school te lopen. Het juiste bedrag is afhankelijk van het inkomen. De meeste leerlingen die er naar school gaan zijn kinderen van zelfstandigen en kinderen van leerkrachten. De school voorziet wel beurzen. Er zijn ook ouders die een lening aangaan om de kosten te kunnen financieren.

Anders dan het buitengewoon onderwijs ?

Deze school wil een alternatief zijn voor het buitengewoon onderwijs.Kinderen die doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs keren meestal niet meer terug naar het gewoon onderwijs. De kinderen verlaten de Eurekaschool weer na twee jaar en integreren zich dan weer in het gewoon onderwijs.

De Eurekashool maakt gebruik van specifieke methodes. Elk kind heeft er bijvoorbeeld een eigen laptop. Het team specialisten die de leerlingen ondersteunen in hun leerproces zijn logopedisten, psychologen en pedagogen.

 

Wil je nog meer weten ? www.letop.be

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!