Opvang, middagpauze en toezicht

 

Opvang en toezicht in de basisschool

Op heel wat scholen kan je terecht voor voor- en naschoolse opvang van je kind. De voorschoolse opvang begint dan een kwartier voor de eerste lessen ’s morgens en de naschoolse opvang vangt aan een kwartier na de les ’s avonds of ‘s middags. Scholen zijn echter niet verplicht deze opvang te organiseren en heel wat scholen vragen hiervoor dan ook meestal een financiële bijdrage van de ouders. Wanneer de school kostenaanrekent dan moeten die ook opde schoolfactuur vermeld worden. De school moet er jou dan ook een fiscaal attest voor geven.  De opvang voor de kinderen vanaf een kwartier voor de eerste les ’s morgens tot een kwartier na de laatste les ’s middags en vanaf een kwartier voor de eerste les ’s middag tot een kwartier na de laatste les ’s middags is gratis. Scholen zijn in principe niet verplicht om tijdens de volledige middagpauze opvang en toezicht te voorzien. Maar wees gerust, er is geen enkele school die uw kind zomaar aan zijn lot overlaat ! Voor het toezicht worden leerkrachten,ouders,kinderverzorgers of ander personeelingeschakeld.

 

Middagpauze in de basisschool

In heel wat basisscholen mogen de kinderen de school onder de middag verlaten om thuis of bij familie te gaan middagmalen. Leerlingen die hun boterhammen meebrengen kunnen op school meestal soep, melk of water verkrijgen. Vaak is er ook mogelijkheid om een warme maaltijd te gebruiken. Misschien mag uw kind een eigen drankje meebrengen in een plastic flesje een  brik of een drinkbus. Elke school kent zijn eigenheden en daar raakt u na enkel weken algauw mee vertrouwd.

Warm eten op school ?

Heel wat scholen bieden warme maaltijden aan voor je kind. Op een aantal scholen wordt er ter plaatste gekookt en op andere scholen wordt het eten door een traiteur bereid. De prijzen variëren ook van school tot school. Hoe je daarvoor moet inschrijven, wat de kostprijs is, de keuze van het menu is afhankelijk van school tot school. Je kan zelf ook een lunchpakket meegeven. Misschien kan je kind op school ook wel een broodje bestellen. Informeer daarvoor het beste bij de school zelf.  De school bepaalt zelf hoe zij de organisatie van het middageten op school laat verlopen. Afhankelijk van het aantal kinderen dat op school blijft eten gebeurt kan dat in verschillend ploegen gebeuren. 

 

Peuters en kleuters in de eetzaal

Peuters en  kleuters kunnen wel eens overdonderd raken wanneer ze langs de eetzaal van de kinderen van de lagere school langskomen. Meestal is het daar wel heel erg druk.  De kleuterjuf zal in het begin met je kind samen kijken wat er in de boekentas zit en dan kan je kind brooddoos en drinkbeker nemen. Vaak voorziet de school ook in drankjes. Ook daarover zal de school je allemaal informeren. In de eetzaal zitten de kleuters met de andere kinderen samen en helpen de juffen/meesters  om de brooddozen te openen.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!