Lesuren en lestijdenpakket

Lestijden in het basisonderwijs :

In het basisonderwijs krijgen de leerlingen 28 of 29 lestijden van 50 minuten per week onderwijs- en opvoedingsactiviteiten. De lessen worden gespreid over vijf dagen van maandag tot en met vrijdag, de woensdagnamiddag is een vrije namiddag.

De schooldag begint ten vroegste om 8 uur en eindigt ten vroegst om 15 uur.  Er is een middagpauze voorzien van ten minste één uur. Deze regelgeving is niet van toepassing voor leerlingen die ingeschreven zijn in een ziekenhuisschool.

Aantal leerkrachten in het basisonderwijs :

Het aantal leerkrachten dat aangesteld wordt in het basisonderwijs is afhankelijk van het lestijdenpakket. Dat wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op een bepaalde teldatum wordt vastgesteld, samen met aanvullende lestijden.

Extra lestijden gewoon basisonderwijs :

Een basisschool krijgt aanvullende lestijden voor :                                                                                                                                                                                   godsdienst en niet-confessionele zedenleer of  cultuurbeschouwing                                                                                                                                                 de opvang van anderstalige nieuwkomers                                                                                                                                                              -Het voeren van een gelijkekansenbeleid (GOK)                                                                                                                                                        -Lichamelijke opvoeding                                                                                                                                                                       -De ondersteuning van anderstalige leerlingen in Nederlandstalige scholen en in de rand- en taalgrensgemeenten en in de scholen in de gemeenten die grenzen aan de randgemeenten en/of aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Extra lestijden in het buitengewoon onderwijs :

In het buitengewoon basisonderwijs komen daar ook nog eens een aantal extra lestijden bij voor :

-Geïntegreerd onderwijs (GON)

-Permanent onderwijs aan huis voor kinderen die niet naar school kunnen gaan

-Scholen die zich in een bijzondere situatie bevinden, bijvoorbeeld specifieke expertise rond zware of meervoudige handicap.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!