Internaten

Er zijn in België een aantal internaten waar kinderen  terecht kunnen. Ouders zonder vaste verblijfplaats zoals binnenschippers, kermis- en circusexploitanten , circusartiesten en woonwagenbewoners kunnen hiervoor een tegemoetkoming in het kostgeld terug krijgen. Dit kan als hun leerplichtig kind in een internaat wordt ingeschreven dat door de overheid wordt gefinancierd of gesubsidieerd.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!