Het schoolwerkplan

Een schoolwerkplan bevat tenminste de volgende elementen :

-De omschrijving van het  pedagogisch project : een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk het schoolbestuur, de directie en het hele schoolteam, ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Het beschrijft vanuit welke inspiratie het schoolproject gestuurd wordt, welke waarden en normen er nagestreefd worden en wat de school belangrijk vindt. Hierin wordt geformuleerd waar de school met haar onderwijs en opvoeding naar toe wil. De eigenheid van de school wordt duidelijk gemaakt, de opdracht wordt verhelderd.

In het buitengewoon onderwijs :

In het pedagogisch project van een school voor buitengewoon onderwijs worden dan tevens ook een aantal concrete maatregelen opgenomen die de school neemt om aan een orthopedagogisch basisklimaat te werken. Hier kan je dan denken aan pedagogische houdingen waardoor leerlingen voldoende succeservaringen opdoen, maatregelen waardoor er een veilig klimaat ontstaat waardoor leerlingen bereid zijn zich te ontwikkelen en bereid zijn tot leren. Ook kunnen hier afspraken vermeld worden over de manier waarop men positief gedrag van de leerlingen aanmoedigt en hoe men ongewenst gedrag dan precies ontmoedigt. Zo maakt men duidelijk hoe er op een gelijkaardige en consequente manier aan het opvoedings- en leerklimaat gewerkt wordt binnen de school.

 

-Verder neemt men binnen het schoolwerkplan ook de organisatie van de school op en de indeling van de leerlingengroepen.

Leerlingengroepen kunnen homogeen of heterogeen worden samengesteld.

-De wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd.

-De voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs. (de wijze waarop de school haar zorgbeleid voert)

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!