Zittenblijven in de lagere school

Beslissing in belang van het kind

De school deelt via haar schoolwerkplan mee hoe ze het leerproces van haar leerlingen beoordeelt en hoe ze daarover rapporteert. Vaak wordt ook in het schoolreglement vermeldt hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven. Wanneer de school vindt dat een kind beter een jaar overdoet, dan is dat omdat ze ervan overtuigd zijn, dat dit voor het kind de beste oplossing is. De school neemt dus deze beslissing alleszins in het belang van het  kind. Zittenblijven is niet zomaar een lichtzinnige beslissing die de school neemt. Er wordt samen met de betrokken leerkracht, de directie, de zorgcoördinator en het CLB  overleg gepleegd over het kind.

Zittenblijven is immers pas zinvol als de school de oorzaken van de slechte resultaten in het jaar van het overzitten kan oplossen. Wanneer een kind bijvoorbeeld in het eerste leerjaar overzit omdat het nog niet schoolrijp was dan kan dit een heel goede beslissing zijn die er garant voor staat dat de rest van de schoolcarrière veel vlotter kan verlopen dan dat dit voorheen het geval had geweest.

 Vandaar dat het schoolteam echt alleen maar samen met de ouders tot het voorstel tot overzitten zal overgaan als ze geloven dat de problemen kunnen opgelost of uitgeschakeld worden gedurende het overzitjaar.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!