Het getuigschrift of het attest basisonderwijs

Voorwaarden getuigschrift

Nadat een kind de lagere school als regelmatige leerling heeft doorlopen, beslist de klassenraad of een kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst.

Attest 

Krijgt een kind geen getuigschrift basisonderwijs dan heeft het recht op een attest dat afgeleverd wordt door de directie en waarop wordt vermeld hoeveel en welke leerjaren van de lagere school het heeft gevolgd.

1 B

Leerlingen die hun getuigschrift van de lagere school niet behalen kunnen echter wel nog instappen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs. De voorwaarde is dan wel dat ze twaalf jaar zijn of worden voor 31 december van het lopende schooljaar. Ook al hebben deze leerlingen  het zesde leerjaar niet gevolgd, dan nog kunnen ze mits de leeftijdsvoorwaarde in acht te nemen starten in het secundair onderwijs.

 Slagen ze dan in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs, dan behalen deze leerlingen automatisch hun getuigschrift van het basisonderwijs.

Examencommissie

Eventueel kan het getuigschrift basisonderwijs ook gehaald worden via een examencommissie. In elke provincie is er een officiële en een vrije school aangeduid die kan dienen als een examencommissie.

Klassenraad beslist bij hoogbegaafde leerlingen

De klassenraad kan ook beslissen om een getuigschrift basisonderwijs toe te kennen aan leerlingen die het volledig lager onderwijs nog niet hebben doorlopen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een hoogbegaafde leerling uit het vierde of het vijfde leerjaar.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!