Voor het eerst naar de kleuterschool

 

Als een  kind twee jaar en zes maanden is, dan mag het voor het eerst naar de kleuterschool. Een kind kan al een jaar vooraf ingeschreven worden.

 Nieuwe kleutertjes mogen op twee jaar en een half  voor het eerst naar school in een gewone kleuterschool op de eerste schooldag na de volgende schoolvakanties :

*na de zomervakantie

*na de herfstvakantie

*na de kerstvakantie

*de eerste schooldag van februari

*na de krokusvakantie

*na de paasvakantie

*na Hemelvaartsdag

 

Is de kleuter al drie jaar, dan hoeft  men  geen rekening meer te houden met deze instapdagen.

Voor het buitengewoon kleuteronderwijs gelden geen instapdagen. Instappen kan vanaf twee  jaar en zes maanden op eender welke dag.

Schoolvakanties – instapmomenten

SCHOOLJAAR

Herfstvakantie
van – t.e.m.

Kerstvakantie
van – t.e.m.

Krokusvakantie
van – t.e.m.

Paasvakantie
van – t.e.m.

Hemelvaart
van – t.e.m

2010 – 2011

1/11 – 7/11

27/12 – 9/1

7/3 – 13/3

11/4 – 24/4
Paasmaandag: 25/4

2/6 – 3/6

2011 – 2012

31/10 – 6/11

26/12 – 8/1

20/2 – 26/2

2/4 – 15/4
Paasmaandag: 9/4

17/5 – 18/5

2012 – 2013

29/10 – 4/11

24/12 – 6/1

11/2 – 17/2

1/4 – 14/4
Paasmaandag: 1/4

9/5 – 10/5

2013 – 2014

28/10 – 3/11

23/12 – 5/1

3/3 – 9/3

7/4 – 20/4
Paasmaandag: 21/4

29/5 – 30/5

2014 – 2015

27/10 – 2/11

22/12 – 4/1

16/2 – 22/2

6/4 – 19/4
Paasmaandag:  6/4

14/5 – 15/5

2015 – 2016

2/11 – 8/11

21/12 – 3/1

8/2 – 14/2

28/3 – 10/4
Paasmaandag:  28/3

5/5 – 6/5

2016 – 2017

31/10 – 6/11

26/12 – 8/1

27/2 – 5/3

3/4 – 16/4
Paasmaandag: 17/4

25/5 – 26/5

2017 – 2018

30/10 – 5/11

25/12 – 7/1

12/2 – 18/2

2/4 – 15/4
Paasmaandag:  2/4

10/5 – 11/5

2018 – 2019

29/10 – 4/11

24/12 – 6/1

4/3 – 10/3

8/4 – 21/4
Paasmaandag: 22/4

30/5 – 31/5

2019 – 2020

28/10 – 3/11

23/12 – 5/1

24/2 – 1/3

6/4 – 19/4
Paasmaandag:  13/4

21/5 – 22/5

                                                                                             

                                                          Bron : www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties

 

Als ouder heb je het recht om je kind in te schrijven in de school van je keuze. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de school een leerling kan weigeren.

 Van ouders met kinderen die een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, met uitzondering van het type 8 onderwijs hebben, wordt verwacht dat ze dit bij inschrijving in de school meedelen. De school zal immers bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te bieden op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.

De school zal de wettelijke procedure volgen bij een weigering  en het LOP treedt op als bemiddelende partner. 

Je kind inschrijven

Tijdens het inschrijvingsgesprek worden een aantal gegevens van je kind geregistreerd, het schoolreglement wordt doorgenomen en het pedagogisch project van de school wordt doorgenomen. Hiervoor neemt de directeur of de secretariaatsmedewerker de nodige tijd. Het inschrijvingsgesprek is ook het moment waarop je een aantal vragen kan stellen en een rondleiding in de school krijgt.

Een probeerdag ?

Om peuters en kleuters gerust te stellen, zijn er scholen die vooraf een probeerdag organiseren. Tijdens zo een dag kan je peuter al even proeven van de verschillende activiteiten in de klas. Als ouder kan je dan ook nog de nodige vragen stellen aan de kleuterjuf.

Je kind voorbereiden op het naar school gaan

Bij de inschrijving, kan je gerust je kind meenemen. Jullie kunnen dan samen alle tijd nemen om de school te bezoeken. Je kan ook oudere broers of zusjes laten vertellen over hoe het er aan toe gaat in de kleuterschool.Laat je kind enige tijd vooraf wennen aan het uur van opstaan. Kinderen van drie jaar hebben meestal nog elf uur slaap nodig. Vertel veel over de school, maar stel niet alles voor als rozegeur en maneschijn. Aan de hand van een leuk prentenboek kan je al heel veel duidelijk maken.

 

De eerste schooldag voor je peuter

Het is ongetwijfeld voor elke peuter en zijn ouders een hele spannende dag om voor de eerst keer naar de school te mogen.Als ouder zit je misschien met heel wat vragen,loop je misschien gespannen of ben je zelfs wel angstig. Je stelt je voor dat je lieveling ontroostbaar aan het huilen is. Je vraagt je af of  je kind wel genoeg vriendjes zal maken. Je bent bang dat je kind tijdens de middagpauze niet zal willen eten … 

Na de eerste schooldag ben je natuurlijk héél blij om je lieveling opnieuw in je armen te sluiten. Je kan dan ook nog een praatje slaan met de kleuterjuf. Waren er nog veel traantjes of heeft je peuter goed meegespeeld met de andere kindjes ? Vond je peuter het niet te druk ? Hoe verliep de speeltijd ? Het is fijn als je met al die vragen bij de leerkracht terecht kan. Als je niet tijdig op school kan zijn, kan de kleuterleidster ook in een heen-en-weer-schriftje de eerste schooldagen van je kind beschrijven. In zo’n schriftje kan je als ouder de ontwikkeling van je kind lezen. Sommige juffen starten ook met een blog voor de ouders van peuters. Hierop worden dan foto’s geplaatst van de eerste schooldagen en krijgt men toelichting bij de verschillende activiteiten. 

Traantjes

Weet dat traantjes er wel eens kunnen bijhoren, maar dat hoeft ook niet rampzalig te zijn. Houd daarom ook het afscheid heel kort. Blijf niet treuzelen en nazwaaien. Voor je al helemaal de deur uit bent, zijn die traantjes meestal al verdwenen !

Tips

-Vertel je kind wanneer je het weer afhaalt. Vertel ook als het afgehaald wordt wie dat dan doet.

-Geef iets mee voor het tienuurtje, de lunch, de namiddag wat je kleuter lekker vindt.

-Denk aan reservekleertjes voor het geval er een ongeval gebeurt.

-Heeft je kind nog nood aan een middagdutje, praat erover met de kleuterjuf.

-Na schooltijd heeft je kleuter wat tijd nodig om te bekomen,maak wat extra tijd vrij om samen iets rustigs te doen.

-Sommige kleuters vertellen honderduit over de voorbije schooldag, andere kleuters hebben meer tijd nodig om alles eerst te verwerken.

Hoe lang duurt de kleuterschool ?

Als een  kind in het gewoon kleuteronderwijs zit, dan kan dat met één jaar verlengd worden. In het buitengewoon kleuteronderwijs kan dat met twee jaar verlengd worden. Als een kind van het buitengewoon kleuteronderwijs onderwijs naar het lager onderwijs overstapt, dan kan dat dus uitgesteld worden tot het kind acht jaar is. Als ouder mag men  zelf beslissen of men voor dit verlengd kleuteronderwijs kiest of niet. Men zal daarover dan het advies krijgen  van het CLB, van de klassenraad, van iemand van het zorgteam of iemand anders van het schoolteam. Wanneer men kiest voor een verlengd verblijf in de kleuterschool, dan is de kleuter leerplichtig en dient het  kind  dagelijks op school aanwezig te zijn, net zoals de leeftijdsgenootjes in de lagere school die ook leerplichtig zijn.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!