Een dagje in de kleuterklas

Het dagverloop in de kleuterklas :

In de kleuterklas zijn er verschillende keuzeactiviteiten waarbij de kleuters het initiatief mogen nemen binnen bepaalde grenzen en afspraken.

Het onthaal van de kleutertjes.

De dag begint in een kleuterklas meestal met het onthaal waarbij de kleuters in een kring rond hun juf/meester  zitten. In de kring kan de kleuter iets vertellen, luistert hij naar verhalen van de anderen en leert hij op deze manier ook zijn beurt af te wachten.

De daglijn.

Het verloop van de dag wordt visueel voorgesteld op de daglijn.                                                                

-In de eerste kleuterklas bevat die daglijn een drie à viertal periodes : we zijn in de klas, we eten, we zijn in de klas, we  gaan naar  huis.  

                                                                                                                                                             – In de tweede kleuterklas komen daar nog een aantal perioden bij tot een zestal. De daglijn kan hier al opgesplitst worden in de voor- en de namiddag.                           

                                                                                                                                                      -In de derde kleuterklas wordt de daglijn dan nog iets meer uitgebreid en worden er activiteiten op aangeduid die gelijktijdig plaatsvinden.

Belevingsactiviteit en hoekenwerk.

Na het onthaal kan een belevingsactiviteit volgen. Zo een belevingsactiviteit kan bijvoorbeeld een bewegings- of een muzische activiteit zijn die dan kadert binnen een belangstellingsthema of een project (bijvoorbeeld rond feest vieren, gezonde voeding…). Na de belevingsactiviteit kan de kleuter naar een keuzeactiviteit in de verschillende hoeken. De voormiddag kan afgesloten worden met een gezamenlijke activiteit.                                                              

Gezamenlijke activiteit, keuzeactiviteit,sfeervol afsluiten.

 ’s Namiddags begint men meestal weer met een gezamenlijk moment en nadien gaat men met een keuzeactiviteit verder.  Om de dag af te sluiten wordt vaak voor een sfeervol gezamenlijk afronden gekozen. De daglijn kan hierbij gebruikt worden om nog eens terug te kijken naar wat we de kleuters de  voorbije dag allemaal deden in het klasje.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!