Het Steineronderwijs

Rudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijks wetenschapsman, tevens ook filosoof en pedagoog die de ontwikkeling van het kind tot volwassene in drie  perioden indeelt. :

 

  1. De eerste periode (van nul tot zeven jaar) : de nadruk ligt op het spel,de  expressie, de beleving en nabootsing. Het kind gebruikt hier het meeste van zijn krachten om lichamelijk te groeien en te veranderen.
  2. De tweede periode (van zeven tot veertien jaar) : in deze fase wordt er vooral gewerkt rond geheugentraining.
  3. De derde periode (van 14 tot 21 jaar) : hier kan leren  plaats vinden door verwerven van inzicht en begrip.

 

Deze drie periodes komen niet overeen met de klassieke indeling van de onderwijsniveaus in het basis- en het secundair onderwijs.

In een Steinerschool ontwikkelt men op een evenwichtige manier het denken, het sociale (het voelen) en het praktische (het willen). Het kind is er dus evenzeer bezig met het hoofd, als met het hart, als met zijn handen.

Natuur

Eén van de belangrijkste elementen van de Steinerpedagogie is de manier waarop de kinderen de menselijke natuur leren kennen. Vanuit een breed perspectief leren de kinderen zichzelf en de wereld beter kennen. Vaak worden vergelijkingen gemaakt met de natuur waardoor de mens en natuur meer betekenis krijgen.  Hierdoor krijgt het kind inzicht in het eigen wezen en krijgt het meer en meer begrip voor de hem omringende wereld.

Ontwikkelingsfasen van het kind

Steinerscholen baseren hun leerplan met leerstof op de ontwikkelingsfasen van het kind. Dit betekent dat inhoud en onderwerp van de vakken gekozen worden volgens wat voor het kind op het moment van zijn ontwikkeling nodig is. Leerstof wordt dus in de eerste plaats gekozen om zich te ontwikkelen in plaats van om zich te informeren. Leerkrachten zijn zich enerzijds bewust van de uiterlijke veranderingen die de kinderen doormaken. Anderzijds wordt evenveel aandacht geschonken aan het innerlijke, de ziel en de geest.

Mens worden

Het behalen van een diploma ziet de Steinerpedagogie niet echt als een einddoel, wel stelt het opvoeden van jonge mensen tot volwassenen die door zelfscholing hun leven steeds opnieuw richting kunnen geven als prioriteit. In een Steinerschool leert men dat men een leven lang bezig is met mens te worden.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!