Het Jenaplanonderwijs

Peterson experimenteerde in een eigen proefschool met allerlei ideeën over de inrichting van het onderwijs.

Elk kind is uniek

In een Jenaplanschool wordt bij het kind vooral de nadruk gelegd op het unieke. Elk kind is verschillend en kan op deze manier heel wat van elkaar leren. Op deze manier wordt het kind ook voorbereid om later  om te gaan met de verschillen in de samenleving.

Aandacht voor gevoelens

In een Jenaplanschool is het onderwijs vooral gericht op de opvoeding van de kinderen. Leerstof onderwijzen wordt niet als voornaamste opdracht gezien, wel het opvoeden van het kind tot een volwassen, zelfstandig, denkend mens dat respect betoont voor de ander, dat kritisch en solidair is .Veel aandacht gaat naar de gevoelens van de kinderen en voor de plaats die ze innemen in de groep. Vaak wordt met projecten gewerkt rond een bepaald thema waarin dan de verschillende vakken geïntegreerd zijn.

Stamgroepen

De traditionele klasindeling wordt niet gehanteerd in een Jenaplanschool. De kinderen zitten er samen in stamgroepen : verschillende leeftijden zitten bij elkaar. De leerkracht stimuleert de kinderen, zorgt voor een uitnodigende, bemoedigende en positieve sfeer waarin een veilige sfeer voor de kinderen gecreëerd wordt.

Kinderen mogen er zelfstandig en op hun eigen tempo werken

In een Jenaplanschool geeft men er de voorkeur aan om niet te werken met rapporten met cijfers.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!