Het Montessorionderwijs

Het was in 1914 dat de eerste kleuterschool volgens deze ideeën er werd opgericht. Twee jaar later werd volgens dezelfde ideologie de eerste lagere school opgericht.

Maria Montessori (1870-1952)was een Italiaanse arts die in een psychiatrische kliniek werkte.

Geen klassieke onderwijsmethoden

 In haar omgang met kinderen zag zij hen als actief, nieuwsgierig en leergierig. Ze ontdekte dat de onderwijsmethoden nogal klassiek waren en onvoldoende rekening hielden met individuele verschillen tussen de kinderen. Het denkvermogen van kinderen werd op geen enkele manier geprikkeld en er werd weinig rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen.

 

Een leerproces met voldoende vrijheid en verantwoordelijkheden

Ze ontdekte dat een kind op bepaalde momenten “gevoeliger” is om bepaalde vaardigheden, zoals tellen of lezen, makkelijker aan te leren, terwijl dat op andere momenten veel moeizamer gaat.

Montessori’s mensbeeld kan als “natuurlijk” omschreven worden. Kinderen zijn uit zichzelf geneigd tot leren en ontwikkelen. Een goede omgeving is een omgeving met bekwame begeleiders om het kind te helpen zelf te doen wat het aangeeft te willen doen. De leraar  is er als begeleider van het leerproces en laat het kind in alle vrijheid  werken.

Aantrekkelijk onderwijs

In een Montessorischool zitten kinderen niet in de klassieke leerjaren, maar zijn ze opgedeeld in drie heterogene groepen. Binnen elke groep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.

Op deze manier is het kind enkele malen in zijn schooltijd eens de jongste, de  middelste of de oudste. Daar horen telkens verschillende verwachtingen, verantwoordelijkheden en eisen bij.

Kernpunten in het Montessorionderwijs zijn het vrije en zelfstandige werk, sociale vorming, respect, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en orde.

In dit soort scholen krijgen kinderen een rapport zonder cijfers.

Materialen spelen een belangrijke rol in het Montessori-onderwijs. Deze zijn zo ontwikkeld dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leren en oefenen. Deze materialen vinden aansluiting bij de belangstelling en behoeften van het kind en zien er aantrekkelijk uit.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!