Verboden te roken !

Rookverbod in scholen

Sinds 1 september 2008 is een totaal rookverbod geldig in alle Vlaamse scholen. Dat rookverbod is van toepassing op iedereen die zich in de school bevindt. Dat wil zeggen : niet enkel de leerlingen, maar ook al hun begeleiders en degene die daar bij betrokken zijn. Ook alle bezoekers van de school hebben een compleet rookverbod, van ouder, tot postbode tot leverancier !

 

En buiten de schooluren ?

Ook buiten de schooluren geldt het rookverbod. Dat betekent concreet dat er ook niet mag gerookt worden tijdens het oudercontact in de refter, een personeelsfeest  in gesloten ruimtes.

 

En op de speelplaats ?

Wat de open ruimtes betreft zoals de speelplaats geldt het volgende : roken is er verboden op weekdagen tussen 06.30 uur  en 18.30 uur . Tijdens schoolfeesten en oudercontacten kan er dan wel in open lucht gerookt worden tijdens de weekends en op weekdagen tussen 18.30uur ‘s  en 06.30 uur .

 

En als ik meega als ouder op schoolreis ?

Tijdens begeleide uitstappen met leerlingen zoals een schoolreis, een fietstocht … blijft het rookverbod gelden tussen 06.30 uur en 18.30 uur  en ook tijdens de weekends.

Gaat het echter om een activiteit die daarentegen volledig buiten de schooluren plaatsvindt, dan geldt er geen rookverbod in open lucht.

In gesloten ruimtes is roken daarentegen wel steeds verboden ook ’s avonds en in het weekend en op vakantiedagen.

 

Eigen rookbeleid van de school

Bovenstaande regelgeving kan door de school nog uitgebreid worden. De school kan zelf het rookverbod nog in tijd uitbreiden. Zij heeft ook zelf het recht om te controleren of dit wordt nageleefd en mag sancties treffen bij niet-naleving ervan.In sommige scholen ziet men dan ook aangebrachte verbodstekens. Het beleid hierrond wordt opgenomen in het schoolreglement en het arbeidsreglement. Tevens vermelden beide reglementen ook de sancties op het overtreden van het rookverbod.De onderwijsinspectie voert controles uit op het rookverbodbeleid.

  

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!