Onderwijs aan huis

Thuis les krijgen

Een kind dat meer dan drie weken ziek is, of een chronisch ziek kind,kan vier uur per week thuis les krijgen. Als ouder kan je dat aanvragen bij de school waar je kind is ingeschreven. Je vraagt dan een medisch attest aan bij de huisarts en de school zorgt er dan voor dat een leerkracht aan huis gaat om je kind er les te geven. De school houdt wel rekening met het revalidatie- of het herstelproces wanneer zij de uren bepaalt waarop iemand van de school je kind komt les geven.

Positief

Het is belangrijk dat kinderen tijdens hun afwezigheid nog voeling hebben met de school. Ze hebben zo het gevoel er nog bij te horen. Na tijdelijk onderwijs aan huis is het de bedoeling dat kinderen zo snel mogelijk terug naar school kunnen en dat het gewone leven weer zijn normale gang kan gaan.

Individuele opvolging

Het voordeel van individueel les krijgen is dat je kind op zijn eigen tempo en met tips geholpen wordt en nadien gemakkelijker terug aansluiting kan vinden in de klas.

Voorwaarden

-Kinderen moeten minstens vijf jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het secundair of het basisonderwijs.

-Het gaat om een langdurig ziek kind of om een chronisch ziek kind.

-Ouders en dokter zijn akkoord dat het kind onderwijs krijgt.

-De afstand tot de school bedraagt minder dan 10 km voor het gewoon onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs is dat maximum 20 km.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!