Het rapport

Rapporten zien er in alle scholen wel een beetje anders uit. Op regelmatige tijdstippen gespreid over het schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Op een gedetailleerde manier worden de leervorderingen weergegeven van verschillende leerdomeinen. Er wordt gerapporteerd over verworven kennis en inzichten, maar ook over houdingen en vaardigheden. De leerkracht geeft aan op welk vlak het kind nog verder kan gestimuleerd worden in zijn groei naar een vaardige wereldburger. Naast de sociale vaardigheden en de andere leerdomeinen kan het rapport ook nog andere aspecten benaderen : de leerdomeinoverschrijdende doelen “leren leren” en “ICT”.

 

Belang van een correcte interpretatie :

Een puntenrapport geeft  ouders  een kijk op geleverde leerprestaties gespreid over een bepaalde periode.

Vaak wordt ook een klasgemiddelde opgegeven. Dit klasgemiddelde hangt af van de samenstelling van de klas van het  kind. Het is dan ook belangrijk dit correct te interpreteren. Een doorsnee leerling die in een klas zit met nogal vlot lerende leeftijdsgenoten zal dan allicht onder het klasgemiddelde scoren. Het klasgemiddelde geeft  meer informatie over de samenstelling van de klas van het  kind. Scoort een  kind niet goed, maak er dan niet direct een drama van.

 Een gesprek met de leerkracht kan soms al heel wat uitklaren. In eerste instantie zal de leerkracht zelf met het kind zelf in overleg gaan. Wanneer de leerkracht aan het kind feedback geeft, dan wordt het kind daardoor gemotiveerd, krijgt het meer duidelijkheid om het leerproces verder te zetten en verder bij te sturen. Het is  interessant  dat het kind zelf leert om de eigen ontwikkeling te  sturen, te  rapporteren over zichzelf dus. Kinderen zijn immers in staat te reflecteren over een eigen werk, bijvoorbeeld over een tekening, een knutselwerk…

Vaak wordt bijkomend aan ouders ook brede informatie gegeven over alle vaardigheden van het kind, ook de sociale, emotionele en creatieve vaardigheden worden via een rapportering in kaart gebracht. Een rapport is dus eigenlijk heel wat meer dan “goed presteren” ! De totale ontwikkeling van het kind wordt aanschouwd en het kind wordt vergeleken met zichzelf. Een rapport is ook een belangrijk document voor het kind zelf.

 Het helpt het kind om te zien wat het al heeft bereikt, hoe goed het al gaat en waar het nog verder kan aan werken. Een rapport geeft dus de evolutie van de leerlingen weer. Het is dan ook heel belangrijk om samen met je kind een rustig moment uit te kiezen om samen het rapport eens door te nemen. Geef een kind de nodige tijd om zelf uitleg bij cijfers en waardeoordelen te geven. Vergelijk je kind niet met broer, zus of klasgenoten. Kijk altijd welke evolutie je kind zelf doormaakt.  Focus niet onmiddellijk op de zwakke cijfers. Het kan best zijn dat je kind daarvoor best een behoorlijke inspanning heeft geleverd. Oordeel dus niet te vlug.

Vermijd straffen

Een kind straf geven voor een slecht rapport is niet meteen de beste oplossing.  Maak van leren vooral geen straf !Zoek samen naar een goede oplossing. Misschien komt het kind zelf wel tot een mooi alternatief zoals bijvoorbeeld elke dag regelmatig de woordenschat Frans herhalen. Wanneer kinderen hun eigen verantwoordelijkheden leren nemen dan bereiken zij daar op termijn ook de beste resultaten mee.

Kies voor aanmoediging !

Geef een kind ook regelmatig schouderklopjes bij mooie resultaten. Een goed rapport verdient ook wel eens een extraatje, al hoef je daar als ouder/verzorger  dan ook weer niet in te overdrijven.  Een mooi rapport is op zich immers ook al een mooie beloning voor een kind !

Een leuk idee om kinderen eens extra te verwennen vind je bij de “14 tegoed bonnen” op www.klasse.be/ouders. Klik op “klik en print” en dan op “14 tegoedbonnen”.  Je vindt er ondermeer een tegoedbon “goed voor een halfuurtje meer computertijd” – “”goed voor een pasbeurt bij de afwas”… en nog veel meer leuke ideeën ! Bovendien kan je zelf je eigen fantasie gebruiken en nog héél veel bonnen bedenken en je printer aan het werk laten gaan !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!