Eindtermen in het lager onderwijs

Eindtermen zijn minimumdoelen voor kennis,inzicht, vaardigheden en attitudes. De overheid vindt de eindtermen noodzakelijk voor een bepaalde leerlingenpopulatie. De eindtermen werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement en zijn sinds het schooljaar 1998-1999 al in voege in het onderwijs.

In  het lager onderwijs dient  men in principe alle opgelegde eindtermen na te streven binnen de verschillende leergebieden en leergebiedoverschrijdende thema’s en moet er kunnen aangetoond worden dat er aan de eindtermen wordt gewerkt.

De leergebieden voor het lager onderwijs zijn :

* Frans

* Lichamelijke opvoeding

* Muzische vorming

* Nederlands

* Wereldoriëntatie

* Wiskunde

 Leergebiedoverschrijdende thema’s voor het lager onderwijs zijn :

 

* ICT

* Leren Leren

* Sociale vaardigheden

 Met haar ontwikkelingsdoelen en eindtermen wil de overheid bepalen wat de maatschappelijke opdracht is van elke school.

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen die de overheid heeft bepaald zijn een decretaal  bepaald minimum. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk kinderen dit minimum beheersen. Elke school moet daar aan werken. Als het nodig is moet er bijkomende hulp en ondersteuning geboden worden aan kinderen die het om de één of de andere reden moeilijker hebben.

De school weet wat haar minimaal te doen staat en ouders weten ook de  wat ze van elke school mogen verwachten.

Hoe de school werkt aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, dat kan ze zelf beslissen.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!