Kleuters voorbereiden op leren lezen: leesinitiatie

De kleuterschool bereidt je kleuter voor op het lager onderwijs. Leesinitiatie gebeurt in de kleuterschool door allerlei activiteiten waardoor je kleuter dan klaar is om in het eerste leerjaar de stap te zetten naar het leren lezen.

Het domein LEESINITIATIE  :

Leesinitiatie is één van de domeinen binnen het leergebied Nederlands in de kleuterschool.

Ontluikende geletterdheid.

In de kleuterschool spreken we  van ontluikende geletterdheid. Kleuters worden er hier bewust van dat je gedachten kunt tekenen, schrijven, uitbeelden… Een briefje met een boodschap op bij de directeur dragen, de juf/kleuterleider die met de hand teken doet dat het moet stiller zijn… tonen hoe kleuters de rijkdom van taal ontdekken.

Kleuters komen op school  al heel gauw in contact met boeken.  Er is dan ook  een boeken- en/of schrijfhoek in de derde kleuterklas.  Bij de kleuters groeit stilaan ook de leesmotivatie, ze gaan ernaar verlangen om zelf te lezen. Bij het voorlezen horen ze hun juf/meester “kijk eens, wat denk je dat er nu zou gebeuren ?”  Er groeit een gezonde nieuwsgierigheid om zelf dat boekje te kunnen lezen. In de klas wordt op een zorgvuldige wijze omgegaan met boeken. Samen  beschadigde boekjes herstellen brengt kleuters al van bij de aanvang een houding bij die hen zorg laat dragen voor het materiaal waarin zoveel moois te ontdekken valt.

Voorbereiden van het leesproces.

  Met de kleuters wordt ook rond  zintuiglijke  aspecten gewerkt :

  • Het visuele : oefenen op verschillen en gelijkenissen, trainen van het visuele geheugen bijvoorbeeld via memoryspel.
  • Het auditieve : oefenen op verschillen en gelijkenissen, trainen van het auditieve geheugen bijvoorbeeld een woordenreeks nazeggen.

 Door de aanbieding van deze auditieve en visuele aspecten wordt   het    leesproces zo goed    mogelijk voorbereid.

Gebruik van symbolen en pictogrammen.

In de kleuterschool gebruikt men voor elk kind een herkenningsteken, een symbool. Doorgaans start men daarmee in de eerste kleuterklas en behoudt de kleuter zijn symbooltje tot op het einde van de derde kleuterklas.

Zo weet elke kleuter waar zijn jas aan de kapstok moet, of waar zijn schort of boekentas moet…   Het gebruik van symbolen en tekens helpt je kleuter om dingen “te lezen” Er wordt kennis gemaakt met afbeeldingen, pictogrammen, prenten, getalbeelden. Ieder  kind “leest” symbolen op de weerkalender en kan zo weten welk weer het precies wordt.

In het kleuteronderwijs gaat de juf of meester  ook heel veel aandacht besteden aan het analyseren, het interpreteren en het verwerken van die beeldtaal. Door de  kleuter in contact te brengen met al die beelden kan het kind dan later als lager schoolkind de geschreven taal  als basis hanteren om zijn verbeelding vorm te kunnen  geven. In de kleuterklas zijn er pictogrammen die verwijzen naar de symboolvormgeving. Bijvoorbeeld een etiket waarop het aantal kleuters staat aangeduid dat tegelijkertijd in een hoek kan spelen, een aanwezigheidsbord in de klas, opruimpictogrammen.   Er zijn ook pictogrammen die het tijdsbegrip duidelijker maken, zoals een dag-, week-, maand- of een weerkalender. Ook zien we in de kleuterklas pictogrammen die de zelfstandigheid en de zelfsturing van de kleuters bevorderen. Zo zijn er bijvoorbeeld de stappenplannen, de keuze- en de takenborden.   Verder zijn er ook nog pictogrammen die de positieve ingesteldheid  bevorderen van kleuters zoals stempels die kleuters een pluim of een duim geven.

 

 

 

Fijne motoriek, oog-handcoördinatie beginnende geletterdheid komen hier al spelend aan bod.

 

 

 

Van in de eerste kleuterklas krijgt elke kleuter een symbooltje dat gedurende de ganse kleuterschool hetzelfde blijft.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!