Kleuters oefenen in het leren luisteren

LUISTEREN

Er wordt in de kleuterschool heel wat verteld, er worden prachtige verhaaltjes voorgelezen met prenten,de kleuterleid(st)er speelt poppenkast , er worden gebeurtenissen naverteld Diverse vertelvormen als verteltassen,de verteltafel of een  vertelkoffer, Kamishibai. De voorleesweek … zoveel boeiende initiatieven !  

Het domein luisteren is een onderdeel binnen het leergebied Nederlands in de kleuterschool.

 

Verteltassen in de kleuterklas.

In heel wat kleuterscholen werkt men regelmatig verteltassen uit. Hierbij vertrekt men vanuit een prentenboek dat helemaal doorleefd wordt. Zo een verteltas wordt voor een korte periode meegegeven aan de kleuter. Afhankelijk van wat het opzet is van de school mogen ouders deze verteltassen mee helpen uitwerken en vorm geven. In die verteltassen wordt bijvoorbeeld een handpop, verkleedmateriaal of ook een knuffel gestopt om zo de inhoud van het boek verder uit te diepen. Ook wordt er meestal een CD bijgevoegd waarop het voorgelezen verhaal kan mee beluisterd worden samen met de kleuter.

 

Kamishibai :

Is eigenlijk een soort van vertelvorm waarbij de kleuterleid(st)er in een soort van poppenkast tekeningen toont. Elke tekening geeft eigenlijk een scène van een verhaal weer. Het is net alsof het verhaal verteld wordt zoals in een trage tekenfim waarbij intussen de prenten voorbij schuiven. Gemiddeld zien de kinderen zo een tien tot twaalf tekeningen. Kamishibai wordt gebruikt in de boekenhoek, de onthaalhoek of in de vertelhoek. Bij mooi weer kan het ook op de speelplaats. Deze manier van vertellen wordt zowel in de kleuterklassen als in de lagere school gebruikt. Vaak worden ook nog instrumenten en liedjes gebruikt waardoor de verhaaltjes nog levendiger worden. De kleuterleid(st)er gaat meestal naast het theatertje gaan zitten zodat ze/hij contact kan houden met het publiek. Na het vertellen van het verhaal kunnen de kinderen samen weer aan de slag. Het verhaal kan opnieuw verteld worden, er wordt een nieuw verhaal verzonnen, er wordt een vervolg bedacht, er mag een scène nagespeeld worden, de volgorde van het verhaal mag eens gewijzigd worden…

Deze vertelvorm is gebaseerd op een traditionele Japanse vertelvorm en bij de gekozen verhalen wordt altijd het wij-gevoel gestimuleerd. De kern van de boodschap bij de gekozen verhalen is altijd positief.

 

De verteltafel en de vertelkoffer.

In de kleuterschool wordt ook wel eens gebruik gemaakt van de verteltafel of de vertelkoffer . Hier kiest men dan voor een bepaald verhaal of een prentenboek, een zogenaamd “boek van de week”, een themaboek, dat wordt uitgestald met allerlei concrete voorwerpen daarrond heen die met het verhaal te maken hebben. Deze sleutelwoorden worden samen met de kinderen gekozen en met behulp van deze attributen kunnen de kinderen het verhaal spelend navertellen. Op deze manier leren kleuters dat er in verhalen een opbouw zit, dat er belangrijke en minder belangrijke personages in een verhaal voorkomen . Ze ervaren ook dat een verhaal spannend, mooi, grappig of verdrietig kan zijn. Door in aanraking te komen met de taal van boeken ontluikt de boekentaal en kan stilaan ook het lezen beginnen.

 Voorleesweek :

Tijdens die week heeft deze voorleescampagne tot doel om ouders, grootouders en tal van andere opvoeders van kinderen ertoe aan te zetten en te overtuigen dat voorlezen leuk én bovendien ook wel erg belangrijk is. De organisatoren van de voorleesweek hopen met hun initiatief dat deze campagne ertoe bijdraagt dat er meer en vaker wordt voorgelezen. Daarom worden er elk jaar heel wat activiteiten georganiseerd waar heel wat bibliotheken hun medewerking aan verlenen.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!