Methodescholen

Alternatieve scholen

Methodescholen maken voor een vrij klein deel bestaan uit van het Vlaamse onderwijslandschap. Ouders en mensen die voor onderwijs verantwoordelijk zijn ervaren de behoefte aan een onderwijsaanbod dat zij niet terugvinden binnen de reguliere scholen.

Diverse redenen om te kiezen voor een methodeschool

Zowel voor ouders 

Er zijn een aantal verschillende redenen waarom mensen kiezen voor een alternatieve school. Een aantal ouders kan zich niet vinden in het prestatiegerichte karakter van de scholen uit de buurt met intellectualistische karaktertrekjes. Anderen vinden dat de traditionele scholen veel te weinig rekening houden met de specifieke behoeften van hun kind. Nog anderen vinden dat ze als ouder veel te weinig betrokken worden bij alles wat er op school plaatsvindt en dat ze veel te weinig worden gehoord. Vaak ook kunnen mensen zich niet vinden in de bestaande schoolcultuur of vinden ze binnen de schoolmuren te weinig raakpunten met de eigen opvoedingsmethoden die ze thuis toepassen.

 

…als voor leerkrachten

Ook onderwijsmensen hebben tal van redenen om zelf een ingrijpend vernieuwingsinitiatief te nemen en in een “nieuwe school” te stappen. Zij kiezen hiervoor vaak omdat ze een school willen uitbouwen die hen meer ruimte kan bieden  om vrije initiatieven uit zichzelf en de kinderen tot ontplooiing te laten komen. Ze willen minder vastzitten binnen de traditionele structuren en de centrale leerplannen en kiezen voor methodescholen waar alles op een minder strak geprogrammeerde manier verloopt.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!