Werking in het buitengewoon onderwijs

Overlegmomenten :

De klassenraadwordt minimum drie keer per jaar en per pedagogische eenheid (=klas in het buitengewoon onderwijs) georganiseerd. Individuele leerlingen worden besproken en er is een inbreng van verschillende teamleden – zoals de logopedisten, de kinesisten, de BLIO, de bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.. Samen kan men hier ook nadenken over de aanpak van lees-, reken en spellingsproblemen, van gedragsproblemen, van emotionele problemen, enz…Er zijn vaak meer externe partners waarmee moet overlegd worden in het buitengewoon onderwijs. Die samenwerking is meestal intensief omdat het over vrij specifieke noden gaat. Zo kan er een samenwerking zijn met  M.P.I.’s (medisch pedagogisch instituut), geneesheren, ziekenhuizen, thuisbegeleidingsdiensten, vertrouwenscentra, centra voor ontwikkelingstoornissen, bijzondere jeugdzorg e.a.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!