Werkingstoelagen

 

Alle scholen in Vlaanderen ontvangen per leerling een basisbedrag, dit is wat men noemt de werkingsmiddelen.

Niveau en onderwijsvorm bepalen basisbedrag  

Het basisbedrag per kind wordt bepaald door het niveau en de onderwijsvorm.Een leerling aan een secundaire school geeft recht op een hoger basisbedrag dan een lager schoolkind. Het basisbedrag van een leerling in het gewoon lager onderwijs is lager dan dat van een leerling in het buitengewoon onderwijs.

Lonen van leerkrachten worden niet betaald van de werkingsmiddelen. Deze worden rechtstreeks door de overheid gestort. Een school kan echter wel bijkomend een klusjesman in dienst nemen en deze betalen vanuit de werkingsmiddelen.

Nog andere inkomsten.

 De werkingsmiddelen vormen de belangrijkste maar niet de enige inkomstenbron voor een school. Extra inkomsten van de gemeente, het schoolbestuur, de ouderraad, private sponsors,  het organiseren van allerlei activiteiten spijzen de schoolkas van menige scholen.    Het geld dat scholen ontvangen als werkingstoelagen wordt ondermeer gebruikt voor  verwarming, water, elektriciteit, onderhoud en herstelling van de gebouwen, materialen voor leerkrachten en leerlingen … Het is het schoolbestuur die beslist wat de school met het geld doet en daarover ook verantwoording moet afleggen. GEMIDDELD geeft de overheid voor een kind in een gewone basisschool 665 euro per jaar en in het buitengewoon basisonderwijs is de financiering 1256 euro.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!