Het kleuteronderwijs – Info over de kleuterklas

Het kleuteronderwijs werkt aan vijf verschillende leergebieden waarbinnen een kleuter op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Kleuters zijn een ganse dag aan het leren op een speelse manier. Het dagverloop in een kleuterklas is uitermate boeiend en de kleuterjuf speelt een ondersteunende rol. Lees mee wat er in de kleuterschool van vandaag allemaal te beleven valt !

Een dagje in de kleuterklas

Het dagverloop in de kleuterklas : In de kleuterklas zijn er verschillende keuzeactiviteiten waarbij de kleuters het initiatief mogen nemen binnen bepaalde grenzen en afspraken. Het onthaal van de kleutertjes. De dag begint in een kleuterklas meestal met het onthaal waarbij de kleuters in een kring rond hun juf/meester  zitten. In de kring kan de… Lees verder »

De taak van de kleuterjuf

Je kleuter brengt heel wat uurtjes door in de kleuterklas. De juf kent uw kleuter meestal wel héél erg goed. Dat is ook heel erg belangrijk om je kleuter op de juiste manier aan te pakken en op te volgen. Belang van het observeren. Een belangrijke taak voor de kleuterjuf/kleuterleider  is ongetwijfeld het observeren van… Lees verder »

Muzische Vorming

In de kleuterschool krijgen kleuters kansen om in hun onmiddellijke omgeving te experimenteren met het kunstzinnige. Vanuit hun fantasie en door te experimenteren ontdekken zij nieuwe dingen en mogen zij ongedwongen genieten van het mooie. Ontdek hier hoe in elk kind een kunstenaar schuilt !   Binnen het leergebied muzische vorming komen in de kleuterschool… Lees verder »

Zindelijkheid in de kleuterschool

 Mogen er nog luiers mee naar de kleuterschool ? Wanneer is je kleuter zindelijk ? Hoe kan ik ongelukjes voorkomen ? Zit u ook met zoveel vragen over zindelijkheid bij je kleuter ? Gelukkig staat u niet alleen ! De kleuters in de kleuterschool worden erg aangemoedigd. De ene dag lukt het al wat beter… Lees verder »

Bewegingsopvoeding in de kleuterklas

Kleuters moeten gewoon bewegen ! Een gezonde geest in een gezond lichaam is wel het motto van elke school ! Grove motoriek, fijne motoriek, oog-handcoördinatie … de kleuterschool begeleidt de kleuter dag na dag.Leren  knippen met een schaar, de bewegingspedagogiek van Victoria Sherborne, watergewenning, zwemmen …Jong geleerd is oud gedaan !    Kinderen willen bewegen…. Lees verder »

Wiskundige initiatie voor kleuters

In de kleuterschool worden kleuters ondergedompeld in wiskundige initiatie. Al spelend ontdekken zij getallen, mogen zij wegen en meten en zoeken zij oplossingen voor eenvoudige ruimtelijke vraagstukjes. Een boeiende ontdekkingstocht die naar meer smaakt !   Het belang van wiskunde. Wiskunde is een leergebied binnen het kleuteronderwijs. Om later in de maatschappij behoorlijk te kunnen… Lees verder »

Kleuters voorbereiden op leren lezen: leesinitiatie

De kleuterschool bereidt je kleuter voor op het lager onderwijs. Leesinitiatie gebeurt in de kleuterschool door allerlei activiteiten waardoor je kleuter dan klaar is om in het eerste leerjaar de stap te zetten naar het leren lezen. Het domein LEESINITIATIE  : Leesinitiatie is één van de domeinen binnen het leergebied Nederlands in de kleuterschool. Ontluikende… Lees verder »

Kleuters voorbereiden op leren schrijven.

In de kleuterschool ontwikkelt de kleuter grove en fijne motoriek. Oog-handcoördinatie, visuele waarneming en ruimtelijke oriëntatie worden geleidelijk aan meer en meer ontwikkeld in de kleuterschool. Kleuters experimenteren met schrijfdans en stilaan groeit een goede pengreep. Het domein SCHRIJFINITIATIE : Schrijfinitiatie is één van de domeinen binnen het leergebied Nederlands in de kleuterschool.    Fijne… Lees verder »

Kleuters oefenen in het leren luisteren

LUISTEREN Er wordt in de kleuterschool heel wat verteld, er worden prachtige verhaaltjes voorgelezen met prenten,de kleuterleid(st)er speelt poppenkast , er worden gebeurtenissen naverteld Diverse vertelvormen als verteltassen,de verteltafel of een  vertelkoffer, Kamishibai. De voorleesweek … zoveel boeiende initiatieven !   Het domein luisteren is een onderdeel binnen het leergebied Nederlands in de kleuterschool.   Verteltassen… Lees verder »

Kleuters leren vlot spreken.

SPREKEN : In de kleuterschool krijgen kleuters extra stimulansen om hun spreekdurf en hun spreekvaardigheid maximaal te ontwikkelen. Er kunnen vragen gesteld worden, er mag spontaan verteld worden, er worden allerlei taalspelletjes gespeeld.De logeerpop of klaspop is een mooi voorbeeld van hoe bij kleuters die praatmomenten extra aandacht krijgen. Spreken is één van de domeinen… Lees verder »

Kleuters en taalbeschouwing

TAALBESCHOUWING : Is een domein binnen het leergebied Nederlands in de kleuterschool. Kleuters experimenteren hier met taal. Ze ontdekken onder andere de ritmische aspecten van taal. Er wordt gerijmd en geëxperimenteerd met klanken, er gaat aandacht naar intonatie en mimiek en creatieve taaluitingen komen tenvolle aan bod. Kinderen komen tot het besef dat bepaalde symbolen… Lees verder »

Zelfredzaamheid in de kleuterklas

In de kleuterschool leert je kleuter stilaan zelfstandig worden. Dag na dag groeit de zelfredzaamheid. Je kleuter leert zorg dragen voor zijn persoonlijke spulletjes en leert ook meer en meer voor zichzelf te zorgen. Zelf het jasje aandoen,neusje snuiten ….Zo groeit ook het zelfvertrouwen van je kleuter !   Wat bedoelt men met zelfredzaamheid ?… Lees verder »

Boekentas maken : tips en advies

Een rugzak, een schoudertas, een trolley of een stevige boekentas ? Elke kleuter of lager schoolkind trekt er elke schooldag weer mee naar school. Tips en advies om je boekentas te maken, hoeveel weegt je boekentas best ? Is de ene boekentas rugvriendelijker dan de andere ? Lees er alles over ! Boekentas klaarmaken voor… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!