Het Lager Onderwijs – De lagere school

Het lager onderwijs bouwt verder aan dezelfde vijf leergebieden uit het kleuteronderwijs.Het leergebied Frans en vreemdetalenonderwijs komen ook aan bod . Het belang van het bewegen, het ontplooien van het muzische in elk kind en hoe de basisschool daar aan werkt, kom je ook hier te weten! Bij het leergebied Nederlands vind je ondermeer concrete tips voor de begeleiding van het lees- en schrijfproces bij kinderen in het eerste leerjaar. . Hoe wiskunde en wereldoriëntatie in de lagere school invulling krijgen wordt ook meteen een stuk duidelijker.

In het lager onderwijs wordt ook gewerkt aan leergebiedoverschrijdende thema’s. Je ontdekt hier ook hoe in de basisschool aan “leren leren” gedaan wordt. Je komt verder ook meer te weten over wat ICT inhoudt precies en hoe men in de klas met de kinderen werkt aan sociale vaardigheden . Dit alles gebeurt domeinoverschrijdend, of geïntegreerd binnen alle andere leergebieden .

Ook het gezondheidsbeleid vindt binnen de verschillende leergebieden van het basisonderwijs zijn weg . Je krijgt hier ook meer toelichting over godsdienstonderwijs en zedenleer.

Wereldoriëntatie in de lagere school

Binnen het leergebied wereldoriëntatie werkt men net als in het kleuteronderwijs aan  zes werkelijkheidsgebieden natuur, techniek, mens, maatschappij, tijd en ruimte. Kinderen gaan in de lagere school actief de wereld exploreren vanuit de groeiende rol die zij opnemen in de maatschappij  Het werkelijkheidsgebied natuur : Binnen dit werkelijkheidsgebied worden aspecten behandeld rond de levende en… Lees verder »

Frans en andere talen in de lagere school

Frans aanleren via interactie. In de lagere school is het vooral de bedoeling dat kinderen de kans krijgen  om via speelse werkvormen de Franse taal te verwerven in interactie met hun klasgenootjes. Binnen het leergebied Frans wordt op  vier verschillende domeinen gewerkt : luisteren, lezen, spreken en schrijven. In het lager onderwijs is het doel… Lees verder »

Huiswerk in de lagere school

Bij huiswerk is het de bedoeling dat kinderen er alleen mee van slag kunnen.  Zo merkt de leerkracht vlug  dat een kind nog iets niet onder de knie heeft. Het huiswerk wordt de volgende dag  door de leerkracht of door de kinderen zelf gecorrigeerd en besproken. Hoe je een kind passend begeleidt en waarom plannen zo belangrijk… Lees verder »

Tips bij het maken van huiswerk

Huiswerk maken kan voor sommige kinderen een hele klus zijn ! Het is belangrijk dat je als ouder een klare kijk hebt op wat er soms kan verkeerd gaan. In dit artikel lees je tips die  helpen om het voortaan anders aan te pakken !  Spreek de leerkracht van je kind aan ! Wanneer je als ouder… Lees verder »

Boekentas maken : tips en advies

Een rugzak, een schoudertas, een trolley of een stevige boekentas ? Elke kleuter of lager schoolkind trekt er elke schooldag weer mee naar school. Tips en advies om je boekentas te maken, hoeveel weegt je boekentas best ? Is de ene boekentas rugvriendelijker dan de andere ? Lees er alles over ! Boekentas klaarmaken voor… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!